Okunma Sayısı : 234
   
Resul KURT - SGK-Maliye Beyannamesi Birleşmesi yürürlüğe girecek mi?
Yayımlanma Tarihi: 21.6.2019
 
Çalışanların ücretlerinden kesilen gelir vergileri Maliye’ye Muhtasar Beyanname ile bildirilirken, sosyal güvenlik primleri ise SGK’ya aylık prim hizmet belgesi ile bildiriliyor.

Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması, Gönüllü uyumun teşvik edilmesi, Kayıtdışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması, Bürokrasinin azaltılması, Birden fazla işverende çalışıp beyanı eksik veya hiç yapmayanların tespiti ve önlem alınması ve engelli raporu olsa da engelli vergi indirim belgesi olmadan vergiden indirim yapılanları tespiti gibi gerekçelerle Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi projesi başladı.

Esasen bu uygulamanın gerekmediğini düşünenlerdenim. Zira dinamikleri farklı iki kurumun bildirimini tek potada birleştirmek fantastik görünse de mevcut uygulamaların daha doğru olduğunu düşünüyorum.

Uygulamaya geçişin yaygınlaştırılması kapsamında; Kırşehir ilindeki mükellefler/işverenler için 1/6/2017 tarihinden itibaren başlamış olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulanmasına Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde belirtilen bankalar hariç) için 01.01.2018 tarihinden itibaren başlandı. Kapsama giren mükelleflerce/işverenlerce Amasya, Bartın, Çankırı ve Kırşehir illeri dışındaki başka bir ilde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemeleri veya tahakkuku bu illerde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergiler ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Amasya, Bartın, Çankırı veya Kırşehir illerindeki yetkili vergi dairelerine elektronik ortamda gönderilmektedir.

Amasya, Bartın, Çankırı veya Kırşehir illerinde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemesi veya tahakkuku bu iller dışında bir ilde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergilere ait muhtasar beyanname, ücret ödemesi veya tahakkukun yapıldığı yer vergi dairesine verilmektedir.

Ayrıca bu sigortalılara ait aylık prim ve hizmet belgeleri ise elektronik ortamda (e-bildirge) kuruma verilmeye devam edilmektedir.

***

Birleştirme ertelenecek mi?

Dört ilde başlanan pilot uygulama, bir erteleme olmadığı takdirde tüm Türkiye’de 01.07.2019 tarihinden itibaren başlanacak.

Bu dört ilde uygulamada görülen eksiklik ve aksaklıların giderilmesi ile birlikte sistemde bazı iyileştirmeler olsa da halen hem mükellef ve işverenlerin ve hem de sistemin tam olarak hazır olmadığını düşünmekteyim. Özellikle bildirimlerin 2-3 günlük zaman diliminde yapılmak zorunda kalınması nedeniyle bu yoğunluğun sisteme nasıl yansıyacağı bilinmemektedir.
Kanaatimce 01.07.2019 tarihinde biraz daha büyük ve sanayisi olan illerin bir kaçında uygulamanın başlatılması ve tüm Türkiye’de başlamasının en azından 2021 başına kadar ertelenmesi sonuçları daha sağlıklı görmemizi ve sistemin oturmasını sağlayacaktır.
Özellikle ücret gizliliği konusunda şirketlerin ciddi endişe ve tereddütleri vardır.
Maliyenin bu konuda önerdiği yöntem sorunun çözümüne katkı sağlamayacak gibi görünüyor.
Maliye idaresi tarafından, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini Elektronik Ortamda Mevcut E-Beyanname Şifresinden Ayrı Olarak Alınacak İlave Bir Şifre İle Gönderebilmesine İlişkin Sirküler Taslağı Hazırlandı.

TASLAK’TA; Mükelleflerin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda gönderebilmek için 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki “Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu”nu doldurarak yetkili vergi dairesine müracaat etmeleri halinde yetkili vergi dairesince kullanıcı kodu, parola ve şifre verileceği, elektronik ortamda beyanname göndermek üzere kullanıcı kodu, parola ve şifresi bulunan mükelleflerin ise mevcut kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanarak Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini gönderebilecekleri belirtilmiştir. Ancak bu işverenlerin ücret gizliliği sorununu çözmemektedir.

Bu makalenin içeriği www.resulkurt.com adresinden alınmaktadır.
 
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 7,832
Euro 9,2844
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı