Karar No : 7/8147
B.K.K. No 7/8147
Başlık ARAZİ VERGİSİ GEÇİCİ MUAFLIKLARINDAN YARARLANACAK ARAZİNİN MUAFİYET CİHETİNE TAHSİS EDİLME ŞARTLARI VE MUAFİYET SÜRELERİ HAKKINDA KARAR
Resmi Gazete No 14884
Resmi Gazete Tarihi 12/05/1974
Kapsam  
 
 
1. Özel Kanunlarına göre, Devlet Ormanları dışında insan emeğiyle yeniden orman haline getirilmek üzere ağaçlandırılan arazide aranılan şartlar:
Bu şekilde ağaçlandırılan arazinin vergiden geçici olarak muaf tutulabilmesi için yürürlükte olan Orman Kanununun "Ağaçlandırma ve İmar İşleri" ile "Hususi Ormanlar"a ilişkin hükümlerinde belirtilen usul, esas, ölçü ve şartlara riayet edilmesi lazımdır.
Ağaçlandırılan arazi ağaçlandırma işinin bitirildiği ve aranılan şartların yerine getirildiği tarihten itibaren muafiyet cihetine tahsis olunmuş sayılır.
Ağaçlandırılmış ve vergi muafiyeti tesis edilmiş arazide, Orman Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen şartlara riayet olunmaması veya bu şartların kaybedilmesi halinde, arazinin muafiyete tahsis olunma ciheti, şartların ihlal edildiği tarihten itibaren kalkar.
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazide ağaçlandırma yapılmış olup olmadığının tespiti işlemi Orman Kanunu hükümlerine göre yapılır.
Sahipli arazide ağaçlandırma yapılmış olup olmadığı Orman Bakanlığının yetkili mahalli kuruluşunca verilecek bir belge ile tevsik olunur.
2. Toprak ve topografik özellikleri ve erozyon gibi sınırlayıcı faktörler sebebiyle kültür bitkilerinin yetişmelerini engelliyen araziden; bataklık, turbiyer, çorak, makilik, çalılık, taşlık vesair haller dolayısiyle üzerinde tarım yapılamıyan sahaların, ıslah tedbirleriyle yeniden tarıma elverişli hale getirilmesinde aranılan şartlar:
Buradaki ıslah tedbirleri, bakımsız bırakılmış veya tekedilmiş arazinin yeniden tarıma elverişli hale getirilmesi gibi basit ameliyeler olmayıp, toprak özellikleri, topografik özellikler ve erozyon gibi sınırlayıcı faktörlerin arazide drenaj veya fazla su kullanılan bitkiler vasıtasiyle kurtulması, giderilmesi ve toprağın kültür bitkilerinin, yetişebileceği derinliğe kadar ıslah edilmesi, yeniden toprak serilmesi, teraslanması, toprağın yıkanması vb. gibi mihaniki, kimyevi ve biyolojik müdahalelerle hiç tarıma elverişli olmayan arazinin tarıma elverişli hale getirilmesi ve bunun devamlılığının sağlanmasıdır.
Bu tedbirlerin alınmış olup olmadığı Tarım Bakanlığının yetkili mahallî kuruluşunca verilecek bir belge ile tevsik olunur.
Islah tedbirleri ile ilgili şilerin Köy İşleri Bakanlığına bağlı kuruluşlar tarafından yönetilmesi veya yapılması halinde tevsik belgesi bu kuruluşlarca verilir.
Islah tedbirleriyle tarıma elverişli hale getirilen arazi, bu tedbirlerle ilgili işlerin bitirildiği ve arazinin tarıma elverişli hale getirildiği tarihten itibaren arazi muafiyet cihetine tahsis olunmuş sayılır.
3. Teknik, ekonomik ve ekolojik bakımlardan gerekli şartları haiz olan arazide yeniden fidanla dikim veya aşılama veya yeniden yetiştirme suretiyle ağaçlık, meyvelik, bağ ve bahçe meydana getirilmesinde aranılan şartlar ve muafiyet süreleri:
Bu gibi arazinin geçici vergi muafiyetinden faydalandırılması için bu dönümünde bulunacak en az ağaç, fidan, omca, ocak, ve kök sayıları ve uygulanacak muafiyet süreleri aşağıda gösterilmiştir.
CİNSİ
Dönümdeki
Sayısı
Muaflık
Süresi
(yılı)
a) Zeytin (Fidanla Dikilmiş) 10 Ağaç 12
  Zeytin (Delice üzerine aşılanmış) 10 " 5
  Zeytin (Yumru ve Köksüz Çelikle dikilmiş) 10 " 15
b) Antep fıstığı (Yabanisi üzerine aşılanmış) 10 " 6
  Antep fıstığı (Aşılı fidanla dikilmiş) 10 " 12
  Antep fıstığı (Aşısız fidanla-çöğür dikilmiş) 10 " 15
c) Kestane (Yabanisi üzerine aşılanmış) 10 " 6
  Kestane (Fidanla dikilmiş) 10 " 12
d) Harnup (Yabanisi üzerine aşılanmış) 10 " 5
  Harnup (Fidanla dikilmiş) 10 " 8
e) İncir 10 " 10
f) Meyveler      
  Armut, elma (Yabanisi üzerine aşılanmış) 15 Ağaç 5
  Armut, Elma, Trabzon hurması (Fidanla dikilmiş) 15   7
  Badem, Kiraz (Fidanla dikilmiş) 20 " 6
  Ayva, Nar (Fidanla dikilmiş) 20 " 5
  Erik, Kayısı, Zerdali (Fidanla dikilmiş) 25 " 6
  Muşmula, malta eriği (Fidanla dikilmiş) 25 " 5
  Şeftali, (Fidanla dikilmiş) 30 " 4
  Vişne (Fidanla dikilmiş) 30 " 5
  Muz 30 " 2
  Ceviz (Fidanla dikilmiş) 5 " 12
  Dut (Fidanla dikilmiş) 5 " 5
  Kızılcık ve diğer meyveler (Fidanla dikilmiş) 15 " 5
  Üvez, Hünnap (Fidanla dikilmiş) 15 "  
g) Narenciye (Fidanla dikilmiş   "  
  Limon, portakal, greyfurt 30 " 6
  Madnalina, Turunç 30 " 4
  Avokado 20 " 8
h) Çay, (Fidanla dikilmiş) 800 fidan 6
i) Fındık 70 Ocak 5
j) Bağ ve güllük      
  Yerli asma çubuklu bağ 110 omca 4
  Amerikan anacına aşlı bağ 110 " 4
  Gül (Fidanla dikilmiş) 200 Kök 5
k) Kavak, Okaliptüs (Fidanla dikilmiş)      
  Yerli Kavak 100 Ağaç 15
  Melez kavak 20 " 12
  Okaliptüs 100 " 10
l) Fıstık çamı, palamut meşesi      
  (Fidanla dikilmiş) 6 " 15
Bir arazi parçası üzerinde yukarda belirtilen tarım nevilerinin karışık şekilde tesisi halinde, bu arazideki tarımın nevi, sayısı fazla olan ağaç, fidan, ocak, omca ve kök adedine göre tayin olunur. Bu halde bir dönümde bulunacak sayının bu tarım nevi için dönüm itibariyle yukarıda gösterilen sayının 2/3 ünden az olmaması gerekir. Az olması halinde bu arazi muafiyet cihetine tahsis edilmiş sayılmaz.
Dönümdeki ağaç sayısının hesabında çit olarak dikilmiş olanlar nazara alınmaz. Üzerinde çeşitli tarım yapılan ve sadece sınırlarında ağaç, fidan, ocak, omca bulunan arazi meyveliğe tahsis edilmiş olarak kabul edilmez.
Bir arazi parçası üzerinde ayrı kısımlar itibariyle meyvelik tesis edilmesi halinde, her kısımdaki ağaç sayısı, bu kısmın büyüklüğü ile oranlanarak hesaplanır.
Belli bir çeşit meyveliğe tahsis edilmiş olmakla beraber, bu meyvelikte kendiliğinden bitmiş olan veya evvelce kalmış olan veya deneme olarak dikilmiş veya aşılanmış olan az sayıda ağaç, fidan, omca veya ocağın bulunması bu arazinin meyveliğe tahsis edilme vasfını ortadan kaldırmayacağı gibi, bu gibi ara ağaçlar asıl meyveliğe ait ağaç sayısının hesabında da nazara alınmaz.
Bu kısımda yazılı tarım nevilerine ait muafiyet şartlarının yerine getirilip getirilmediği ve arazinin teknik, ekonomik ve ekolojik bakımdan gerekli şartları haiz olup olmadığı, Tarım Bakanlığının yetkili mahalli kuruluşunca verilecek bir belge ile tevsik olunur.
Yeniden fidanla dikim veya aşılama veya yeniden yetiştirme işinin yapıldığı tarihten itibaren bu arazi, muafiyet cihetine tahsis olunmuş sayılır.
4. Bu karar Maliye Bakanı tarafından yürütülür.
5. Bu karar 1.3.1971 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Resmî Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 7,3676
Euro 8,9437
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı