Karar No: 87/12067 Damga Vergisi Kanununun 30 uncu Maddesine İlişkin Karar

Bakanlar Kurulu Kararları

Damga Vergisi Kanununun 30 uncu Maddesine İlişkin Karar

Karar Sayısı: 87/12067
RG Tarihi: 17.09.1987
RG Sayısı: 19577

Yurtdışından verilen krediler ve bu kredilerin geri ödenmesinde düzenlenen kağıtlar ile menkul kıymetlerin ihracında düzenlenen aracılık sözleşmelerinin vergi nispetinin değiştirilmesi hakkındaki ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın 13.8.1987 tarihli ve 55153 sayılı yazısı üzerine, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 3393 sayılı Kanunla değişik mükerrer 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 1.9.1987 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Madde 1 - Aşağıda belirtilen kağıtlar için damga vergisi nispeti "0" sıfır olarak uygulanır:

a) Uluslararası kurumlardan, yabancı ülkelerin kredi kuruluşlarından ve diğer her türlü dış kaynaklardan doğrudan doğruya veya Türkiye'de faaliyet gösteren bankalar vasıtasıyla temin edilen dış kredilerin, sadece alınması sırasında ilk defa düzenlenen kağıtlar ile bu kredilerin söz konusu kuruluşlara geri ödenmesi dolayısıyla düzenlenen kağıtlar,

b) Menkul kıymetlerin halka satışında, bunları ihraç eden anonim ortaklıklar ile aracı kurum ve bankalar arasında düzenlenen aracılık sözleşmeleri,

Madde 2 - Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 8,0875
Euro 9,6732
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı