Karar No: 88/13608
B.K.K. No 88/13608
Başlık GİDER VERGİLERİ KANUNUNUN DEĞİŞİK 33 ÜNCÜ MADDESİNE İLİŞKİN
Resmi Gazete No 20033
Resmi Gazete Tarihi 28/12/1988
Kapsam  
Karar Sayısı: 88/13608
Banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetinin ekli Kararda belirtildiği şekilde tesbiti; Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın 6/12/1988 tarihli ve 77738 sayılı yazısı üzerine, 6802 sayılı Kanunun 4/12/1985 tarihli ve 3239 sayılı Kanunla değişik 33 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 6/12/1988 tarihinde kararlaştırılmıştır.
6/12/1988 Tarih ve 88/13608 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Ekidir.
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar.
Madde 1 - Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin nispeti, 1/1/1989 tarihinden itibaren % 5'tir. Bu nispet, bankalar arası mevduat muamelelerinde % 1, kambiyo muamelelerinde ise matrahın binde biridir.
Madde 2 - Bu karar yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 7,3676
Euro 8,9437
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı