Karar No: 92/3899
B.K.K. No 92/3899
Başlık HARÇLAR KANUNUNUN DEĞİŞİK 63 ÜNCÜ MADDESİNE İLİŞKİN
Resmi Gazete No 21452
Resmi Gazete Tarihi 31/12/1992
Kapsam  
Karar Sayısı: 92/3899
492 sayılı Harçlar Kanununa göre tapu harcının hesabına esas olan vergi değerinin tesbitinde uygulanacak yeniden değerleme oranı hakkında ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın 16.12.1992 tarihli ve 93285 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 3824 sayılı Kanunla değişik 63 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 19.12.1992 tarihinde kararlaştırılmıştır.
19.12.1992 Tarihli ve 92/3899
Sayılı Kararnamenin Eki
Karar

Madde 1 – Vergi değerinin tespitinde artış oranı, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranlarının;
1 – Kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde % 25'i nispetinde,
2 – Kalkınmada ikinci derecede öncelikli yörelerde % 50'si nispetinde,
3 – Emlak Vergisi Kanununa göre arazi olarak vergilendirilen,
a) Kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerdeki tarım arazilerinde % 0 nispetinde,
b) Kalkınmada ikinci derecede öncelikli yörelerdeki tarım arazilerinde % 10'u nispetinde,
c) Kalkınmada öncelikli yöreler dışındaki tarım arazilerinde % 25'i nispetinde,
uygulanır.
Madde 2 – Bu Karar 1.1.1993 tarihinde yürürlüğe girer.
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 6,826
Euro 7,5907
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı