Sakatlık İstisnası Formu Hakkında
 
SAKATLIK İSTİSNASI FORMU HAKKINDA
Tarih 30/01/2003
Sayı B.07.0.GEL0.52/5200.07/21-4712
Kapsam  
 
 
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü
 
SAYI : B.07.0.GEL0.52/5200.07/21-4712


.................................... VALİLİĞİNE
(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)
 
Bilindiği üzere, 4760 sayılı özel Tüketim Vergisi Kanununun 7. maddesinin 2 numaralı fıkrası ile (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan, sakatların kullanması için araçta sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibatı bulunan araçların, malûl ve sakatlar tarafından bizzat kullanılmak üzere ilk iktisabı vergiden istisna edilmiştir. Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi tüm araçlar için istisna uygulanabilmektedir. Ancak bu istisnadan yararlananlar, 5 yıl süre ile ikinci bir defa bu istisnadan yararlanamayacaktır. Bu süre içerisinde istisnadan yararlanılması halinde alınmayan vergi, mükelleften cezalı olarak tahsil edilecektir.
 
Sözü edilen istisnanın Kanunda öngörüldüğü şekilde uygulanmasını teminen, bu Kanunun yürürlük tarihi olan 1.8.2002 tarihinden sonraki 5 aylık sürede ilinizde ilk iktisapla ilgili olarak verilen 2A No.lu ÖTV Beyannamelerine göre istisnadan yararlananlar için, 1 Seri No.lu özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ekindeki (EK: 1) formun düzenlenerek Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca, 1 Ocak 2003 tarihinden sonra da sözü edilen listelerin aylık olarak düzenlenip Bakanlığımıza gönderilmesinin sağlanmasını rica ederim..
 

Bakan a.

 

 

 
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 6,7695
Euro 7,6782
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı