1999/1
TAHSİLAT İÇ GENELGESİ

SERİ NO: 1999/1

Tarih 04/02/1999

Sayı B.07.0.GEL.0.36/3676-

T.C
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI : B.07.0.GEL.0.36/3676-

KONU :

TAHSİLAT İÇ GENELGESİ

SERİ NO: 1999/1
 
.............. VALİLİĞİ
(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğüne)
 
Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, amme borçluları hakkında sürdürülen takip muameleleri sırasında borçlu mükelleflerin; telefonlarına haciz konularak görüşmeye kapatıldığı, vergi dairelerinden iade alacağı olan ve bu alacaklarının borçlarına mahsubunu talep eden bazı mükelleflerin de bu borçları nedeniyle cebri takibe maruz kaldıkları yönünde şikayette bulundukları anlaşılmıştır.
 
Bilindiği üzere, 351 Seri No’lu Tahsilat Genel Tebliği’nde; telefon haczine ilişkin olarak sürdürülecek uygulama açıklanmış ve günümüzde telefonun borçluların ticari, sınai ve mesleki faaliyetlerinin devamı bakımından vazgeçilmesi mümkün olmayan ve işletme için son derece önemli bir araç olması nedeniyle telefon hacizlerinin borçluların işyeri ve ikametgahlarında uygulanan hacizler sonunda amme alacağının tahsilinin mümkün olmaması ve başka malının da bulunmaması ve amme alacağının zamanaşımına uğramak üzere olması gibi çok zorunlu hallerde yapılması gerektiği belirtilmiştir.
 
Bu açıklamalara uygun olarak telefon hacizlerine gereken hassasiyetin gösterilmesi, çok zorunlu olmadıkça telefon hacizlerine başvurulmaması gerekmektedir.
 
Diğer taraftan, vergi mevzuatında yer alan düzenlemeler çerçevesinde çeşitli nedenlerle vergi dairelerinden iade alacağı olan ve bu alacaklarının vergi borçlarına mahsubunu talep eden mükelleflerin bu talepleri hakkında yapılacak işlemler ilgili mevzuatında açıklanmıştır.
 
Mahsup işlemlerinin kısa sürede sonuçlandırılamaması mükelleflerin gerekli bilgi ve belgeleri vergi dairelerine zamanında ve eksiksiz teslim etmemesinden kaynaklanabildiği gibi gerekli belgelerin zamanında ve eksiksiz teslim edilmesine rağmen, bazı durumlarda vergi dairelerinin gerekli düzeltme işlemlerini zamanında yapmamasından da kaynaklanmaktadır.
 
Bu gibi, nedenlerle mükelleflerin cebri takip muamelelerine maruz kalmalarının önlenmesi amacıyla konunun önemi de dikkate alınarak mahsup talepleri üzerine;
 
1-İlgili düzenlemeler uyarınca, istenilen bilgi ve belgelerin eksiksiz olup olmadığının araştırılması, belgelerin eksik olduğunun anlaşılması halinde mükelleflerle irtibat kurularak belgelerin tamamlattırılması, teminat gösterilmesi gereken hallerde teminat gösterilmesi hususunda mükelleflerin uyarılması, inceleme gerektiren hallerde talebin geciktirilmeksizin incelemeye sevk edilmesi,
 
2-İstenilen bilgi ve belgelerin tamamlanması ve mahsup işlemlerinin yapılmasını engelleyecek bir husus bulunmaması durumunda işlemlerin derhal sonuçlandırılması,
 
3-Mahsup talepleri üzerine vergi dairelerince yapılan işlemlerin Defterdarlıklarca da izlenmesi, özellikle mükellefin alacaklı ve borçlu olduğu vergi dairelerinin farklı daireler olması halinde Defterdarlıkların koordinatörlüğünde işlemlerin süratle sonuçlandırılmasının sağlanması,
 
gerekmektedir.
 
Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

Bakan a.
 
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 7,5087
Euro 9,062
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı