2003/7 (Uygulama)

Tarih  
Sayı B.07.0.GEL.71/7100-94/25196
Kapsam  
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü


SAYI: B.07.0.GEL.71/7100-94/25196

UYGULAMA İÇ GENELGESİ
SERİ NO:2003/7

........................... VALİLİĞİ
(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğüne)
 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 4179 sayılı Kanunla eklenen Ek 1 inci Maddesi ile Bakanlar Kuruluna verilen yetkiye istinaden,06.06.2003 tarih ve 25130 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2003/5699 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, bu kararın yürürlüğe girdiği 06.06.2003 tarihin itibaren münhasıran 4811 Sayılı Vergi Barışı Kanununa göre taksitlendirilen amme alacaklarından ve vergi dairelerince tahsil edilenlere ilişkin taksit veya taksitlere uygulanmak üzere, erken ödeme indirimi getirilmiş ve buna ilişkin 5 Seri No.lu Vergi Barışı Kanunun Genel Tebliği yayımlanmıştır.
Buna göre, vergi dairelerince tahsil edilen taksit ve taksitlere uygulanmak üzere ödeme süresinin son gününden;

Ø 1 aya kadar yapılacak erken ödemelerde aylık % 2,4
Ø 3 aya kadar yapılacak erken ödemelerde aylık %2,5
Ø 5 aya kadar yapılacak erken ödemelerde aylık %2,6
Ø 7 aya kadar yapılacak erken ödemelerde aylık %2,6
Ø 9 aya kadar yapılacak erken ödemelerde aylık %2,7
Ø 11 aya kadar ve üzerinde yapılacak olan erken ödemelerde aylık%2,7
Ø 13 ayı aşan erken ödemelerde ise, aşan süreler için aylık %0

oranında erken ödeme indirimi uygulanacaktır.

Erken ödeme indirimi ile ilgili iş ve işlemler daha önce çıkarılan Muhasebat Genel Müdürlüğünün 547 Sıra No.lu Genel Tebliği ve 1996/12 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesinde belirtilen esaslar çerçevesinde yerine getirilecektir.

Yukarıda belirtilen oranlara göre hazırlanan ve genelge ekinde de yer alan "Tam Ödemelerde ve Kısmi Ödemelerde Kullanılacak İndirim Katsayıları"nı gösteren cetveller ve bunların kullanılmasına ilişkin açıklamalar ektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı

 
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 7,2054
Euro 8,7969
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı