Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 3/11/2014 Tarihli ve 5290 Sayılı Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 5290                                                                                    Karar Tarihi: 3/11/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 3/11/2014 tarihli toplantısında; ekli;

31/5/2011 tarihli ve 3242/2 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamaları Hakkında Kurul Kararı ile 31/5/2011 tarihli ve 3242/3 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı’nın kabul edilerek yayımlanmasına,

karar verilmiştir.

 

31/5/2011 tarihli ve 3242/2 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamaları

Hakkında Kurul Kararı ile 31/5/2011 tarihli ve 3242/3 sayılı Petrol Piyasasında

Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul

Kararı’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı

MADDE 1 31/5/2011 tarihli ve 3242/2 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı’nın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına (u) bendi eklenmiştir.

u) ÖTVsiz satışlardan dolayı, Kanunun 20 nci maddesi Kapsamında Lisansının İptal Edilmediği ve/veya Lisansı İptal Edilen Tüzel Kişilikler ile İlişkisinin Bulunmadığına Dair  Beyan: Kanunun idari yaptırımlar başlıklı 20 nci maddesinin birinci ve/veya beşinci fıkraları uyarınca lisansı iptal edilen tüzel kişi, lisans iptaline konu fiilin işlendiği tarihte bu tüzel kişilikte yüzde ondan fazla paya sahip ortak, yönetim kurulu başkanı ve/veya üyesi ile bu tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olunmadığına ilişkin yazılı beyanı,

MADDE 2 3242/2 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin birinci fıkrasına (k) bendinden, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına (j) bendinden, 7 nci maddesinin birinci fıkrasına (k) bendinden, 8 inci maddesinin birinci fıkrasına (ı) bendinden, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına (ı) bendinden, 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına (h) bendinden, 11 inci maddesinin birinci fıkrasına (j) bendinden, 12 nci maddesinin birinci fıkrasına (h) bendinden, 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına (f) bendinden ve 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına (ı) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve bent numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

ÖTV’siz satışlardan dolayı Kanunun 20 nci maddesi Kapsamında Lisansının İptal Edilmediği ve/veya Lisansı İptal Edilen Tüzel Kişilikler ile İlişkisinin Bulunmadığına Dair Beyan:

MADDE 3 31/5/2011 tarihli ve 3242/3 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararının 4 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Aynı lisansa ilişkin olarak, bir dilekçe ile birden fazla tadil yapılması için talepte bulunulduğu takdirde tek lisans tadili bedeli alınır. Yetkili idare tarafından gerçekleştirilen mahalle, cadde, sokak ve benzeri yer ismi değişiklikleri nedeniyle yapılacak lisans tadillerinden lisans tadil bedeli alınmaz.

MADDE 4 3242/3 sayılı Kurul Kararı’nın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

b) Mevcut bayilik sözleşmesinin sona erdiğini gösteren fesih veya yenilememe ihbarnamesinin bir sureti veya karşılıklı fesih protokolü veya diğer sona erme hallerinde buna ilişkin bilgi ve varsa belge.

MADDE 5 Bu Karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 Bu Karar hükümlerini, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı

yürütür.

 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 7,3676
Euro 8,9437
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı