9. Sayılı Tarife
(9) SAYILI TARİFE
Trafik Harçları :
I- Tescil harçları:
(4760 sayılı Kanunun 18/2 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:1.8.2002)
II- Sürücü belgesi harçları:
(5281 sayılı Kanunun 11maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1.1.2005) Karayolları Trafik Kanunu ve
Yönetmeliğine göre verilecek sürücü belgelerinden bir defaya mahsus olmak üzere
a) A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dahil) 63,30 YTL
b) B sınıfı sürücü belgesinden 190,20 YTL
c) F ve H sınıfı sürücü belgelerinden 63,30 YTL
d) Uluslararası sürücü belgelerinden 126,80 YTL
e) Diğer sürücü belgelerinden 317,20 YTL
Stajyer sürücü belgeleri ilgili olduğu sınıfa ait harca tabi tutulur
III- Sınav harçları:
(5281 sayılı Kanunun 11 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:1.1.2005)
IV- Sürücü belgesi vize harçları : (5281 sayılı Kanunun 11 maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1.1.2005)
Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sürücü belgesi vize işlemlerinde “IISürücü
belgesi harçları” bölümünde belirtilen harçların ¼’ü oranında harç alınır. Stajyer sürücü belgesinin asli
sürücü belgesine dönüştürülmesi veya mevcut stajyer sürücü belgesinin vize edilerek teslim edilmesi halinde
bu fıkra uyarınca harç alınır.
V- Teknik muayene harçları
(5228 sayılı Kanunun 60 ncı maddesi ile kaldırılan bent. Yürürlük:1.1.2005)
VI- Ruhsat (İzin) harçları:
Karayolları Trafik Kanununun;
a) 13 üncü maddesine göre verilecek izin belgelerinden 176,00 YTL
b) 16 ncı maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için) 353,00 YTL
c) 17 nci maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için) 707,20 YTL
d) 33 üncü maddesine göre verilecek her izin belgesinden 353,00 YTL
e) 35 inci maddesine göre verilecek işletme belgesinden (Her yıl için) 1.768,80 YTL
f) (4842 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile kaldırılmıştır.)
VII- Geçici trafik belgeleri harçları:
a) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre verilecek geçici trafik belgelerinden;
aa) A sınıfı trafik belgelerinden 1.031,30 YTL
bb) Diğerlerinden 102,40 YTL
b) Karayolu uygunluk belgesi verilmeyen araçlara verilen izin belgesinden 117,20 YTL
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 7,401
Euro 8,9797
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı