Bankalarca bastırılarak satılan çekler için ödenen değerli kağıt bedelleri, safi ticari kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabilir.

Başlık Bankalarca bastırılarak satılan çekler için ödenen değerli kağıt bedelleri, safi ticari kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabilir.
Tarih 23/11/2000
Sayı B.07.0.GEL.0.40/4034-489
Kapsam  
T. C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü


SAYI : B.07.0.GEL.0.40/4034-489
KONU :İLGİ : 26.9.2000 tarihli e-postanız.
Bakanlığımıza gönderdiğiniz ilgi e-postanızın incelenmesinden, 4481 sayılı Kanunla 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli tabloya banka çekleri ilave edildiğini belirterek söz konusu çekler için ödenen bedellerin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususu ile bu uygulamanın hangi tarihleri kapsayacağı konusunda bilgi istediğiniz anlaşılmıştır.
 
Bilindiği gibi, 26.11.1999 tarih ve 4481 sayılı "17.8.1999 Tarihlerinde Marmara Bölgesi Civarında Meydana Gelen Depremin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla Bazı Mükellefiyetler İhdası ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" un 12 nci maddesiyle 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli tabloya banka çekleri ilave edilmiştir. Aynı madde ile söz konusu Kanunun 3 üncü maddesinin sonuna "Çekler ilgili bankalarca bastırılır ve satılır. Satılan çeklerin (genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyelerce verilen çekler hariç) değerli kağıt bedelleri bankalarca her ayın yedinci günü akşamına kadar ilgili mal sandıklarına ödenir." hükmü eklenmiştir.

Bu hüküm ile bankalarca bastırılarak satılan çekler 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu kapsamına alınmış ve bu çekleri satın alanlarca değerli kağıt bedeli ödenmesi esası getirilmiştir.

Ayrıca, söz konusu hükümde, bu uygulamanın belirli tarihler arasında olacağına ilişkin herhangi bir düzenlemeye de yer verilmemiştir.

Diğer taraftan, söz konusu 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde safi kazancın tespitinde nelerin gider olarak indirilebileceği belirtilmiş, 1 inci bendinde de ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin ticari kazancın tespitinde gider olarak indirileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu açıklamalara göre, bankalarca bastırılarak satılan çekler için ödenen değerli kağıt bedeli genel gider niteliğinde olduğundan safi ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 7,3841
Euro 8,9581
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı