Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 16.6.2008 tarih ve 18412 sayılı özelgesi
"İhtiyaç duyulan hizmetin fiilen sağlanmış olması ve fatura bedelinin emsallere uygun olarak belirlenmiş olması şartıyla, yurtdışı yö­n~tim merkezine ödenecek genel idare gider­lerine katılma payları kurum kazanemın tespi­tinde gider olarak dikkate alınabilecektir. An­cak, söz konusu ödemelerin karşılıkaynlmak suretiyle gider yazılabilmesi mümkün bulun­mamaktadır. Hizmet karşılığı olmayan genel idaregiderlerinekatılma paylarına ilişkin öde­meler ise kurum' kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılamayacaktır. Öte yandan, yurtdışı yönetim merkezine ödenen bedellerin Kun.ı.mlar Vergisi Kanununun 30'un­cu maddesi kapsamında olması halinde, söz konusu ödemeler üzerinden hizmetin niteliği­ne göre vergi kesintisi yapılacağı tabüdir."
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 7,3676
Euro 8,9437
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı