Devlet İhale Kanununun 71. ve 51.maddelerine göre yapılan satışların K.D.V.’ne tabi olmadığı hk.
Başlık Devlet İhale Kanununun 71. ve 51.maddelerine göre yapılan satışların K.D.V.’ne tabi olmadığı hk.
Tarih 20/05/1997
Sayı B.07.0.GEL.0.54/5428-1440/20712
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 20.05.1997
SAYI : B.07.0.GEL.0.54/5428-1440/20712
KONU : Devlet İhale Kanununun 71. ve 51.
maddelerine göre yapılan satışların K.D.V.’ne
tabi olmadığı hk.
ERZİNCAN VALİLİĞİ
(Defterdarlık: Gelir Müdûrlüğüne)

İLGİ : 3.05.1995 gün ve B.07.4.DEF.0.24.10/730 sayılı yazınız.

Yazınızda, Milli Emlak Müdürlüğü'nün Tarım İ1 Müdürlüğü'ne uygulanan köy hayvancılığını tabi tohumlama yolu ile ıslah projesinde kullanılan ve zaman zaman ani rahatsızlanmaları sonucu 2886 sayılı ihale Kanununun 7l.maddesi gereğince, E.B.K. Kombina Müdürlüğü'ne canlı olarak satışı yapılan boğaların katma değer vergisine tabi olup olmadığının bildirilmesi istenmektedir.

Konu ile ilgili olarak bir örneği ilişikte gönderilen Milli Emlak Genel Müdürlüğünden alınan 12.06.1996 tarihli yazıda da belirtildiği üzere, söz konusu boğaların 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıta Kanunu gereğince zorunluluk ve kontrol altında kesimlerin yapılabilmesi için bu tür bir satış yoluna gidildiği ve satış işlemlerinin bir kısmının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 7l.maddesi gereğince ( iki kamu kuruluşu arasında protokolle yapılan satış ) bir kısmının ise anılan kanunun 51 inci maddesinin (g) bendi gereğince (pazarlıkla satış) yapıldığı anlaşılmıştır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/3-d maddesinde, müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar katma değer vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Ancak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 71 ve 51. maddeler gereğince yapılan satışlar, müzayede satış kapsamına girmediğinden katma değer vergisine tabi bulunmamaktadır.

Buna göre, Tarım İ1 Müdürlüklerince 2886 sayılı Kanunun 71 ve 51. maddelerine göre satışı yapılan boğalar için alınan bedellere katma değer vergisi uygulanmayacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
Bakan a.
Daire Başkanı
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 8,0875
Euro 9,6732
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı