Kıymet yekünü üzerinden harcı ödenen ithalat taleplerine dayanarak yapılan fiili ithalat sırasında, ortaya çıkan kur farkı üzerinden ayrıca harç ödenip ödenmeyeceği hk.
Başlık Kıymet yekünü üzerinden harcı ödenen ithalat taleplerine dayanarak yapılan fiili ithalat sırasında, ortaya çıkan kur farkı üzerinden ayrıca harç ödenip ödenmeyeceği hk.
Tarih 03/02/1997
Sayı B.07.0.GEL.0.63/6336-92/3858
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü


TARİH : 03.02.1997
SAYI : B.07.0.GEL.0.63/6336-92/3858
KONU : Kıymet yekünü üzerinden harcı
ödenen ithalat taleplerine
dayanarak yapılan fiili
ithalat sırasında, ortaya
çıkan kur farkı üzerinden
ayrıca harç ödenip ödenmeyeceği hk.

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞINA
(Gümrük Genel Müdürlüğü)

İLGİ: 06/11/1996 gün ve B.02.l.GÜM.O.06.00.17521-5150/51925 sayılı yazınız.
İlgi yazınız ve eki incelendi.

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin II-İhracatçı ruhsatnameleri ve ithalatla ilgili belgeler bölümünün 2 nci fıkrasının (e) bendinde, ithal taleplerinin her talep için kıymet yekünü üzerinden binde 1,2 nispetinde harca tabi olduğu belirtilmiştir.

Ayrıca, ithal taleplerinden alınan harcı doğuran olay ithal talebinde bulunulmasıdır. Bu çerçevede, harcın konusunu ithalatı gerçekleştirmek amacıyla ilgili makama bu konuda yapılan talep teşkil etmektedir.

Bu nedenle, 1995 yılında talebi yapılarak harcı ödenen ithalatların fiili ithalatının 1996 yılına kalması, bu ithalatlar için yeniden harç ödenilmesi veya fiili ithal sırasındaki kur üzerinden harç hesaplanarak aradaki fark kadar harç tahsil edilmesini gerektirmemektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
Bakan a.
Daire Başkanı
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 7,401
Euro 8,9797
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı