ÖKC fişlerinde mükellefin adı, soyadı ile ünvanının birarada bulunma mecburiyeti yoktur.
Başlık

ÖKC fişlerinde mükellefin adı, soyadı ile ünvanının birarada bulunma mecburiyeti yoktur.

Tarih 05/02/1997
Sayı B.07.0.GEL.O.65/6508-39/4198
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 05.02.1997
SAYI : B.07.0.GEL.O.65/6508-39/4198
KONU : ÖKC fişlerinde mükellefin adı,
soyadı ile ünvanının birarada
bulunma mecburiyetinin olup
olmadığı hk.
KIRKLARELİ VALİLİĞİ
(Defterdarlık:Gelir Müdürlüğüne)

İLGİ: 3.12.1996 gün ve DEF.O.39.10/45-5/7 sayılı yazınız.

Bilindiği üzere, 3100 sayılı Kanunun 3. maddesinde "ödeme kaydedici
cihazlar kullanılmak suretiyle verilen satış fişlerinde, satış fişini veren kişi veya kuruluşun adı ve soyadı veya ünvanının, adresinin, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarasının, satılan malların cinsi ve bedellerinin, vergili olup olmadıklarının ve bunlara ait toplamların, müteselsil fiş numarasının, işlem tarihinin, cihazın onaylandığını gösterir sembolün ve cihaz sicil numarasının gösterilmesi gerekir." hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm karşısında ödeme kaydedici cihaz fişlerinde mükellefin adı soyadı ile ünvanının birarada bulunması gerekmemekte, dolayısıyla düzenlenen fişlerde bunlardan yalnızca birinin bulunması halinde ceza kesilmesine de Kanunen imkan bulunmamaktadır.

Bu nedenle, düzenledikleri ödeme kaydedici cihaz fişlerinin üzerinde, mükellefin adı soyadı veya ünvanından en az birinin ve yukarıda sayılan diğer bilgilerin tamamının gerektiği şekilde yeralması halinde, ödevliler hakkında düzenledikleri belgelerin şekil ve muhtevası ile ilgili olarak bir ceza kesilmemesi gerekir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.
Bakan a.
Daire Başkanı
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 7,401
Euro 8,9797
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı