Taşıma irsaliyesi ile faturanın birarada “Taşıma irsaliyeli fatura” adı altında tek bir belge olarak kullanılıp kullanılmayacağı hk.TARİH
:11.12.1996

SAYI
:B.07.0.GEL.0.29/2924-232-1957/59116

KONU
:Taşıma irsaliyesi ile faturanın birarada “Taşıma irsaliyeli fatura” adı altında tek bir belge olarak kullanılıp kullanılmayacağı hk.

..................
 
İLGİ:4.4.1996 tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmesinden, kargo taşımacılığı faaliyetinizle ilgili olarak taşıma irsaliyesi ile faturanın bir arada Taşıma irsaliyeli fatura" şeklinde bastırarak kullanabilmeniz hususunda izin verilmesinin istenildiği anlaşılmıştır.
 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 231'inci maddesinin beşinci bendinde, "Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami on gün içinde düzenlenir...." hükmü yer almıştır.
Buna göre, iş veya hizmet ifası hallerinde, iş veya hizmetin yapıldığı andan itibaren on günlük süre içerisinde faturanın düzenlenmesi gerekmektedir.
 
Öte yandan, anılan Kanunun 240'ıncı maddesinin (A) fıkrasında, "Ücret karşılığında eşya nakleden bütün gerçek ve tüzelkişiler naklettikleri eşya için, 209'uncu maddede yazılı bilgilerle, sürücünün ad ve soyadı ve aracın plaka numarasını ihtiva eden ve seri ve sıra numarası dahilinde teselsül eden irsaliye kullanmak zorundadırlar. Bu irsaliyenin bir nüshası eşyayı taşıttırana, bir nüshası eşyayı taşıyan aracın sürücüsüne veya kaptanına verilir ve bir nüshası da taşımayı yapan nezdinde saklanır. Bu bent hükmü nakliye komisyoncuları ile acenteleri de kapsar." hükmü yer almıştır.
 
Bu açıklamalara göre, taşıma irsaliyesi ile fatura, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre ayrı ayrı düzenlenmesi zorunlu belgeler olduğundan, iki belgenin birleştirilerek "taşıma irsaliyeli fatura" adı altında tek bir belge olarak bastırılıp kullanılması mümkün bulunmamaktadır.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 7,401
Euro 8,9797
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı