Sirküler 1 Yeni Türk Lirası uygulamasına geçiş sürecinde vergi iadesinden yararlanan emekliler ve ödemeleri gerçekleştirecek banka şubelerince yapılacak işlemlere yönelik açıklamalar

Tarih 28/10/2004
Sayı VİK-1/2004-1/Emeklilere Vergi İadesi
Kapsam  
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü
 
Emeklilere Vergi İadesi Sirküleri /1


Konusu : Yeni Türk Lirasına geçiş sürecinde vergi iade bildirimlerinin doldurulması ve banka şubelerince yapılacak işlemler
Tarihi : 28.10.2004
Sayısı : VİK-1/2004-1/Emeklilere Vergi İadesi
İlgili olduğu maddeler : Vergi İadesi Hakkında Kanun Madde 1, 4
 
1-Giriş

Yeni Türk Lirası uygulamasına geçiş sürecinde vergi iadesinden yararlanan emekliler ve ödemeleri gerçekleştirecek banka şubelerince yapılacak işlemlere yönelik açıklamalar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2-Yeni Türk Lirası Uygulamasına Geçiş Sürecinde Vergi İadesinden Yararlananlar ve Banka Şubelerince Yapılacak İşlemler:

Sosyal güvenlik kurumlarından emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerinin vergi iadeleri 7 Seri No.lu Vergi İadesi Genel Tebliğinde(*) açıklandığı üzere yıllık dönem esasına göre yapılmaktadır. Dolayısıyla, hak sahipleri 2004 yılına ait vergi iade bildirimlerini yaptıkları mal ve hizmet alımlarına ilişkin belgelerle birlikte 2005 yılının Ocak ayının sonuna kadar ilgili banka şubelerine ibraz edeceklerdir.

1.1.2005 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyetinin para biriminin 5083 sayılı Kanun uyarınca Yeni Türk Lirası olacak olması nedeniyle doğabilecek tereddütlerin giderilmesi için aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek görülmüştür.

Sosyal güvenlik kurumlarından emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri, 2004 yılına ait vergi iade bildirimlerini eskiden olduğu gibi Türk Lirası üzerinden doldurarak, toplamış oldukları belgeler ile birlikte aylıklarını aldıkları banka şubelerine 2005 yılı Ocak ayı sonuna kadar ibraz edeceklerdir.Bir başka ifadeyle 2004 yılına ilişkin olarak verilecek bildirimler üzerinde Yeni Türk Lirasına çevrilmesine yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

Banka şubeleri, kabul ettikleri vergi iade bildiriminde Türk Lirası üzerinden gösterilen vergi iade tutarlarını, 5083 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen değişim oranını uygulayarak Yeni Türk Lirasına çevireceklerdir. Bu bağlamda yarım kuruşun altında kalan tutar dikkate alınmayacak, yarım kuruş ve üzerindeki değerler ise bir yeni kuruşa tamamlanacaktır. Yapılacak kayıtlar ve ödemeler Yeni Türk Lirası üzerinden gerçekleştirilecektir.

Duyurulur.
 
 
Osman ARIOĞLU
Bakan a.
Gelirler Genel Müdürü
(*) 20.8.2003 tarih ve 25205 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 7,3841
Euro 8,9581
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı