Genel Tebliğ 1
 
1 SERİ NOLU BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ(*)
Resmi Gazete No 17435
Resmi Gazete Tarihi 21/08/1981
Kapsam  
1. 26/5/1981 gün ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun Geçici 2 nci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığının görüşü alınarak tesbit edilen Meslek Vergisi Beyannamesinin şekil ve muhtevası aşağıda gösterilmiştir.
2. Beyanname normal bir daktilo sayfası büyüklüğünde olacak ve arka yüzüne Tablo V den sonra izahat bölümü aynen yazılacaktır.
3. Beyannamelerin bu örneğe göre ilgili belediyelerce sağlanması uygun görülmektedir.
4. Mükelleflerin şekil ve muhtevası Maliye ve İçişleri Bakanlıklarınca tespit edilen bu beyannameyi ilgili belediyelere vermeleri zorunludur.
5. Bu tebliğ hükümleri 1 Temmuz 1981 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
6. Bu tebliğ hükümlerini İçişleri Bakanlığı yürütür.
(*) Güncelliği kalmamıştır.
 
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 7,3841
Euro 8,9581
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı