2013 / 044 - Elektronik Defter Tutma Zorunluluğu ile İlgili 67 Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlanmıştır


SİRKÜLER RAPOR
2013 / 044

  İstanbul, 16.12.2013

Elektronik Defter Tutma Zorunluluğu İle İlgili̇ 67 Numaralı Vergi̇ Usul Kanunu Sirküleri̇ Yayımlanmıştır

Bilindiği üzere 421 Numaralı Vergi Usul Kanunu (VUK) Tebliği ile elektronik defter uygulamasına geçmekle zorunlu mükelleflerin, 2014 takvim yılı içerisinde uygulamaya geçmeleri gerekmektedir. (Elektronik defter yazılımlarını kendileri geliştiren mükelleflerin 1/9/2014 tarihi itibariyle elektronik defter test süreçlerini başarı ile tamamlamış̧ olmaları gerekmektedir.)

2013/76 sayılı Sirkülerimizde, elektronik defter uygulamasına geçişle ilgili detaylı açıklamalar yapılmış̧ ve zorunluluk kapsamındaki mükelleflerin isterlerse 1.1.2014 tarihinden itibaren uygulamaya başlayabilecekleri, bu durumun sağlayabileceği mali ve diğer avantajlar hatırlatılmıştı.

26.11.2013 tarihinde yayımlanan 67 Numaralı VUK Sirküleri ile Gelir İdaresi Başkanlığınca aşağıda yer alan açıklamalar yapılmış̧ bulunmaktadır.

3- Defterlerin Aylık Oluşturulma Zorunluluğu: Sirkülerin ilgili bölümü aynen şöyledir: “1 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğine göre kendilerine izin verilenler, www.edefter.gov.tr internet adresinde duyurulan format ve standartlara uygun olarak ve aylık dönemler itibarıyla elektronik defterlerini oluşturmaya ve saklamaya başlayacaklardır. Defterlerini elektronik defter biçiminde tutmaya başlayanlar, söz konusu defterlerini kâğıt ortamında tutamazlar. Ayrıca hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde de elektronik defter uygulamasına geçilebilecektir.” 1 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği’nde de açıklandığı üzere, “aylık dönem, sadece onaya sunulan ayın defter kayıtlarını ifade etmekte olup önceki aylara ait kayıtları içermemelidir. Ancak hesap dönemi veya takvim yılı içinde, defterlerini elektronik ortamda oluşturmaya başlayanlar, izleyen ilk ayda oluşturacakları elektronik defterlerde, ilgili hesap döneminin başından, içinde bulundukları döneme kadar gerçekleştirilen tüm kayıtlara yer vereceklerdir.”

            Dolayısı ile E-Defter uygulamasına geçiş̧ yapılan aya ait elektronik defterde dönem başından itibaren tüm kayıtlara yer verileceği için, uygulamaya geçiş̧ yapılan aya ait elektronik defterin aylık dönem olmadığı ve fakat izleyen aylardaki defterlerin aylık dönemler itibari ile tutulacağı söylenebilir. Bunun dışında geçiş̧ yapılan ayda bir takım kayıtların o döneme ait önceden tasdik edilmiş̧ defterlere basılması da zorunludur. Sonuç olarak E-Defter uygulamasında aylık dönem ve basılı defter olmama zorunluluğu esasen 2014 takvim yılında geçiş̧ yapılan ayı takip eden aydan itibaren tam olarak başlamaktadır.

4- 2014 Yılında Yapılan Başvuru Tarihlerine Göre Uygulamaya Başlama Zorunluluğu: Sirkülerde, elektronik defter tutma zorunluluğunun başlama zamanı başvuru tarihlerine göre belirtilmiştir. Buna göre, elektronik defter uygulamasına,

-      - 2014 Aralık ayı içerisinde başvuranların 1/1/2015 tarihinden itibaren,

- 2014 yılı içinde ancak 2014 Aralık ayından önce başvuranların en geç 2014 Aralık ayından başlamak üzere elektronik defter tutmaya başlamaları gerekmektedir. Özel hesap dönemine tabi olanların 1/12/2014 tarihinden önce elektronik defter uygulamasına başvuru yapmaları ve en geç 2014 Aralık ayı içerisinde elektronik defter tutmaya başlamaları gerekmektedir. Böylece hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflere 2014 Aralık ayı içinde başvuru yapmaları halinde uygulamaya 1.1.2015 tarihinden itibaren başlama imkânı getirilmiştir. Uygulamaya yıl içinde geçmenin sıkıntılarından kurtulmak isteyen mükellefler bu imkândan yararlanabilirler.

Saygılarımızla,ESENLİK YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 16,676
Euro 17,6375
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı