Okunma Sayısı : 739
   
Resul KURT - SGK affını kaçırmayın
Yayımlanma Tarihi: 17.11.2016
 
Piyasaların canlanması, kamunun vatandaşla barışması ve geçmiş yıllardan kaynaklanan vergi, SGK borcu gibi kamu alacaklarının yeniden yapılandırılarak ödeme kolaylığı sağlanması için 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun, 19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştı.

2016 Haziran ayı ve öncesine ilişkin olan ve 19.08.2016 tarihi itibariyle ödenmemiş olan SGK borçlarının yapılandırılabilmesi için borçluların, 25.11.2016 tarihine kadar SGK’ya başvurmaları gerekmektedir.

Özellikle yapılandırma ile getirilen avantajlar dikkate alındığında son başvuru tarihinden önce bu kapsamda borcu olanların yapılandırma için bizzat ilgili başvuru formları ile SGK müdürlüklerine başvurusu mümkün olduğu gibi aşağıda belirttiğimiz şekilde de başvuru yapılması imkanı var.

Başvuru formlarının e-sigorta kanalıyla gönderilmesi

4/a ve 4/c kapsamında sigortalı çalıştırılmasından dolayı kaynaklanan SGK borçları için yapılandırma başvuruları için e-sigorta kanalıyla başvurulması mümkündür. Buna göre ilgili başvuru formlarının e-sigorta kanalıyla gönderilerek onaylanması gerekmektedir.

Posta yoluyla başvurular için öneriler

SGK borçlarının yapılandırılması için doldurulacak başvuru formlarının posta yoluyla gönderilmesi mümkündür. İşverenlerin posta yoluyla gönderecekleri formlarda herhangi bir sorunla karşılaşmamaları için APS yolunun tercih edilmesi, adi posta yolunun tercih edilmemesi önerilmektedir. 

Birden fazla işyeri için yapılacak başvurular

4(a) kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerce aynı veya farklı illerde birden fazla işyerinin bulunması halinde her bir işyeri için ayrı ayrı başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Taşeron borçlarının yapılandırılması

Türkiye sosyal sigortalar hukukuna göre alt işverenlerin SGK’ya olan borçlarından, alt işveren ile birlikte asıl işveren de sorumlu tutulmuştur. Dolayısıyla, alt işvereni bulunan işverenlerin, 6736 sayılı Kanun kapsamına giren borçları için başvuruda bulunmaları halinde, asıl işverenin borçlarının yanı sıra alt işverenlerin borçları da yeniden yapılandırma kapsamına dâhil edilecektir.

SGK alacaklarının yeniden yapılandırılması

- Yapılandırma kapsamına giren borç asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 19/08/2016 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar, belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek,

- Söz konusu alacakların, ilk taksit ödenme süresi içinde (peşin) ödenmesi halinde 19/08/2016 tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmayacak,

- İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden ayrıca yüzde 50 indirim yapılacak,

- Alacak asıllarının 19/08.2016 tarihinden önce ödenmiş olmasına rağmen fer’ilerinin 19/08/2016 tarihi itibariyle ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı ödenmiş fer’i alacağın yüzde 40’ının belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde kalan yüzde 60’ının tahsilinden vazgeçilecektir. Buna göre, alacak asıllarına ilave edilecek tutar, alacağın ödeme vadesinin sona ermesine ya da alacak aslının tahsil edilmiş olmasına rağmen fer’isinin tahsil edilmemiş olmasına göre farklı şekilde hesaplanacaktır.

6736 sayılı Kanun kapsamına giren alacak asıllarına, ödeme vadesinin sona erdiği tarihten, 19/8/2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları basit usulde uygulanmak suretiyle, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine tahsil edilecek tutar hesaplanacaktır. 

Yapılandırma başvuru sırasında borcun ne şekilde ödeneceği mutlaka belirlenmelidir. Yapılandırma kapsamında olan borç tutarlarının taksitler halinde ödenmek istenmesi durumunda başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 taksit seçeneklerini seçmeleri gerekir. 

Özellikle SGK beş puanlık teşvikten borcu nedeniyle yararlanamayan işverenlerin borçlarını yeniden yapılandırmalarının ardından SGK teşviklerinden yararlanmaları mümkün olabileceğinden, mutlaka SGK borçlarını yapılandırmalarını tavsiye ediyoruz. 

Tercih edilen taksit sayısına göre borçluya ödeme planı verilir. Tercih edilen taksit sayısından daha uzun sürede ödeme yapılması mümkün değildir.

Bu makalenin içeriği www.resulkurt.com adresinden alınmaktadır.

 
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 7,2996
Euro 8,5813
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı