Okunma Sayısı : 710
   
Resul KURT - Sendikasız işçi TİSten faydalanabilir mi?
Yayımlanma Tarihi: 6.1.2017
 

Örgütlü işçilerin çalışma hayatında her zaman daha güçlü oldukları çalışma hayatının temel kurallarından birisidir.

Toplu iş sözleşmesi’nden (TİS) taraf işçi sendikasının üyeleri yararlanır. Bu genel kural olmakla birlikte, toplu iş sözleşmesinin imzası sırasında taraf işçi sendikasına üye olmayanlar, sonradan işyerine girip de üye olmayanlar veya imza tarihinde taraf işçi sendikasına üye olup da ayrılanlar veya çıkarılanların toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmeleri, toplu iş sözleşmesinin tarafı olan işçi sendikasına dayanışma aidatı ödemelerine bağlıdır.

Dayanışma aidatının miktarı, üyelik aidatından fazla olmamak kaydıyla sendika tüzüğünde belirlenir. Faaliyeti durdurulmuş sendikalara dayanışma aidatı ödenmez Toplu iş sözleşmesinden, sözleşmenin imzalanması tarihinde taraf sendikaya üye olanlar yürürlük tarihinden, imza tarihinden sonra üye olanlar ise üyeliklerinin taraf işçi sendikasınca işverene bildirildiği tarihten itibaren yararlanır.

Toplu iş sözleşmesinin imza tarihi ile yürürlük tarihi arasında iş sözleşmesi sona eren üyeler de, iş sözleşmelerinin sona erdiği tarihe kadar toplu iş sözleşmesinden yararlanır.

Diğer bir deyişle bir işçi sendika üyesi olmasa bile, dayanışma adiatı ödenerek toplu iş sözleşmesi kapsamında işçilere sağlanan özlük haklarından yararlanılması mümkündür.

Ev hizmetlerinde bildirim giderek kolaylaşıyor

6552 sayılı Kanun ile yürürlük tarihi 1.4.2015 olarak belirlenen yeni sistemde, ev hizmetlerinde 10 gün sınırı getirilmiş, 10 günden fazla çalışması olanlar 4/a (SSK) sigortalılığında, 10 günden az çalışanlar ise sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yapılması gerekmiştir.

Yapılan düzenlemelerle 20 günden fazla ev hizmetlerinde sigortalılığı olanlara, GSS primlerini 30 güne tamamlama zorunluluğu olmadığı, yine bakmakla yükümlü olunan kişi olmaları halinde de, 20 güne bakılmaksızın GSS primlerini 30 güne tamamlama zorunluluğu olmaması düzenlenmiştir.

Özellikle 10 günden az çalışan ev hizmetlilerin bildirimlerinin e-devlet kanalıyla yapılması, büyük bir kolaylık olmuştur.

Geçtiğimiz hafta yapılan düzenleme ile de ev hizmetlerinde 10 günden az süreyle çalışan sigortalıların bildirimi doğrudan SGK’ya başvurulrak veya internet yoluyla yapılabilmektedir. Bunların yanında artık sigortalılarının kısa mesaj servisi ve mobil uygulama ile de bildirilmesinin mümkün olacağı belirtilmiştir.

Yani artık bir kısa mesaj ile de, bu bildirim sağlanabiliyor.

İşbaşı eğitim programlarında teşvik süresi uzadı

6645 sayılı Kanun ile işbaşı eğitim programlarını tamamlamış olan kişilerin istihdamı halinde teşvik uygulaması düzenlenmiştir. Buna göre,

18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan Türkiye İş Kurumu tarafından 31.12.2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanların;

a) Programın bitimini müteakip en geç üç ay içinde programı tamamladıkları meslek alanında özel sektör işverenleri tarafından 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında işe alınması ve,

b) İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması, kaydıyla, işe alındıkları işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi hâlinde 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay süre ile prime esas kazanç alt sınırı üzerinden işveren hissesi destek kapsamındadır.

Söz konusu 6645 Sayılı Kanun teşviki uygulamasından 31.12.2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanlardan kişilerden dolayı yararlanılmaktaydı.

Ancak, 24.12.2016 tarihinden yayınlanan 2016/9643 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’yla bu tarih 31.12.2017 tarihine kadar uzatılmıştır. Dolayısıyla 6645 Sayılı Kanun teşvikinden diğer şartların da sağlanması koşuluyla 31.12.2017 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanlardan kişilerden dolayı yararlanılabilecektir.

Bu makalenin içeriği www.resulkurt.com adresinden alınmaktadır.

 
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 6,7695
Euro 7,6782
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı