Asgari Ücretler 2019

Asgari Ücret 2019 Brüt (Aylık):     2.558,40 TL

Asgari Ücret 2019 Net:                   2.020,90 TL

Asgari Ücret 2019 Brüt (Günlük):  85,28 TL

Asgari Ücret 2019

Asgari Ücret 2019 Yasal Kesintileri
(01.01.2019 - 31.12.2019)

Brüt Ücret 2.558,40 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 358,18 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 25,58 TL
Gelir Vergisi Matrahı 2.174,64 TL
Gelir Vergisi 326,20 TL
Damga Vergisi 19,42 TL
Kesintiler Toplamı 729,38 TL
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) 191,88 TL
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) 2.020,90 TL

İşverene Maliyeti 2019

Asgari Ücret 2.558,40 TL
SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) 396,55 TL
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu 51,17 TL
İşverene Toplam Maliyeti 3.006,12 TL

Asgari Ücret 2019 AGİ Dahil Ne Kadar?

Medeni Durum Aylık Tutar
AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) 2.020,90 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 2.059,29 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 2.088,07 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 2.116,85 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 2.155,23 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 2.155,23 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 2.155,23 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 2.020,90 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 2.049,69 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 2.078,47 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 2.116,85 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 2.136,04 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) 2.155,23 TL

Cenaze Yardımı 2019
Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeli (GVK 47/2) 2019
Gelir Vergisi Dilimleri 2019
Emzirme Ödeneği (Süt Parası) 2019
Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler (GVK 48 md) 2019
Damga Vergisi Oranları 2019
Asgari Geçim İndirimi 2019
Büyükşehir Belediyesi Olan İller Listesi 2019
Çıraklar İçin Asgari Ücret 2019
Prime Esas Kazanç Taban ve Tavan Matrahları 2019
Sakatlık (Engelli) İndirim Tutarları ve Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma Oranları 2019
SM, SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesi 2019
Ücretlerde Damga Vergisi Oranı 2019
Kıdem Tazminatı Tavanı 2019
Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri 2019
Aile ve Çocuk Yardımları (Muafiyetler) 2019
Bilgi Vermekten Çekinenler İle 256, 257 ve Mükerrer 257 nci Madde Hükmüne Uymayanlar İçin Ceza Tutarları (VUK) 2019
En Az Ceza Haddi (VUK Md. 343) 2019
Geçici Vergi Oranları 2019
Kapıcı Maaşı 2019
SGK Yemek Muafiyeti 2019
Fatura Kesme Sınırı 2019
Emlak Vergisi Oranları 2019
Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri (VUK Mükerrer MD. 177 ) 2019
Demirbaş ve Amortisman Sınırı 2019
Doğum Yardımı 2019
İhbar Bildirim Süreleri 2019
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 6,069
Euro 6,5546
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı