Asgari Ücretler 2020

Asgari Ücret 2020 Brüt (Aylık):     2.943,00 TL

Asgari Ücret 2020 Net:                   2.324,70 TL

Asgari Ücret 2020 Brüt (Günlük):  98,10 TL

 

Asgari Ücret 2020

Asgari Ücret 2020 Yasal Kesintileri
(01.01.2020 - 31.12.2020)

Brüt Ücret 2.943,00 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 412,02 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 29,43 TL
Gelir Vergisi Matrahı 2.501,55 TL
Gelir Vergisi 375,23 TL
Damga Vergisi 22,34 TL
Kesintiler Toplamı 839,02 TL
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) 220,73 TL
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) 2.324,70 TL

İşverene Maliyeti 2020

Asgari Ücret 2.943,00 TL
SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) 456,17 TL
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu 58,86 TL
İşverene Toplam Maliyeti 3.458,03 TL

Asgari Ücret 2020 AGİ Dahil Ne Kadar?

Medeni Durum Aylık Tutar
AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) 2.324,70 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 2.368,85 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 2.401,96 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 2.435,07 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 2.479,21 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 2.479,21 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 2.479,21 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 2.324,71 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 2.357,81 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 2.390,92 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 2.435,07 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 2.457,14 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) 2.479,21 TL

Cenaze Yardımı 2020
Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeli (GVK 47/2) 2020
Konaklama Vergisi Oranı 2020
Gelir Vergisi Dilimleri 2020
Emzirme Ödeneği (Süt Parası) 2020
Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler (GVK 48 md) 2020
Damga Vergisi Oranları 2020
Değerli Konut Vergisi Oranları 2020
Asgari Geçim İndirimi 2020
Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı (Mükerrer 80) 2020
Büyükşehir Belediyesi Olan İller Listesi 2020
Çıraklar İçin Asgari Ücret 2020
Binek Otomobil Kiralanmasında Gider Sınırı 2020
Dijital Hizmet Vergisi Oranı 2020
Kira Stopajı Oranı 2020
Prime Esas Kazanç Taban ve Tavan Matrahları 2020
Sakatlık (Engelli) İndirim Tutarları ve Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma Oranları 2020
SM, SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesi 2020
Ücretlerde Damga Vergisi Oranı 2020
Kıdem Tazminatı Tavanı 2020
Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri 2020
Aile ve Çocuk Yardımları (Muafiyetler) 2020
Bilgi Vermekten Çekinenler İle 256, 257 ve Mükerrer 257 nci Madde Hükmüne Uymayanlar İçin Ceza Tutarları (VUK) 2020
En Az Ceza Haddi (VUK Md. 343) 2020
Geçici Vergi Oranları 2020
Kapıcı Maaşı 2020
SGK Yemek Muafiyeti 2020
Fatura Kesme Sınırı 2020
Emlak Vergisi Oranları 2020
Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri (VUK Mükerrer MD. 177 ) 2020
Demirbaş ve Amortisman Sınırı 2020
Doğum Yardımı 2020
İhbar Bildirim Süreleri 2020
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 8,1357
Euro 9,6147
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı