2012/9 (Yürürlüğü Durdurma) 2010/93 Anayasa Mahkemesinin E: 2010/93, K: 2012/9 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (31/12/1960 Tarihli ve 193 Sayılı Kanun, 13/12/1983 Tarihli ve 178 Sayılı KHK, 9/1/1985 Tarihli ve 3146, 1/6/1989 Tarihli ve 3568, 29/6/2001 Tarihli ve 4706, 22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapan 23/7/2010 Tarihli ve 6009 Sayılı Kanun ile İlgili) 18-02-2012
2011/110 2010/10 Anayasa Mahkemesinin E: 2010/10, K: 2011/110 Sayılı Kararı (19/3/1969 Tarihli ve 1136 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 23/1/2008 Tarihli ve 5728 Sayılı Kanun ile İlgili) 18-02-2012
2011/82 2009/1 Anayasa Mahkemesinin E: 2009/1, K: 2011/82 Sayılı Kararı (4/12/2004 Tarihli ve 5271 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 25/5/2005 Tarihli ve 5353 Sayılı Kanun ile İlgili) 18-02-2012
2538 1452 İNCELEME SONUÇLANIP, TARHİYAT YAPILDIKTAN SONRA KESİNLEŞMİŞ VERGİ BORÇLARI NEDENİYLE 6183 SAYILI KANUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN 1 İNCİ BENDİ UYARINCA İHTİYATİ HACİZ KARARI ALINMASINA OLANAK BULUNMADIĞI HK. 03-09-2008
2875 2005/874 KİRA SÖZLEŞMESİNİN YER ALDIĞI KAĞITTA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN MÜŞTEREK KEFALET ŞERHİ DE YER ALMAKTA İSE DE; 488 SAYILI KANUNUN 6'NCI MADDESİNİN 3'ÜNCÜ FIKRASI HÜKMÜ KARŞISINDA, HER İKİ İŞLEMİN BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK DAMGA VERGİSİNE TABİ TUTULMASI GEREKİRKEN, KİRA SÖZLEŞMESİNİN TARAFI OLAN DAVACI ADINA 18-08-2008
1791 2005/526 GENEL VE KATMA BÜTÇELİ DAİRELERE AİT KONUKEVİ VEYA KREŞ BÜNYESİNDE KURULU OLMAYAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KANTİN İŞLETMESİNİN; DİĞER ŞARTLARI TAŞISA DAHİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN 7'İNCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ 13'ÜNCÜ BENDİNDE ÖNGÖRÜLEN MUAFİYETTEN FAYDALANAMAYACAĞI HK. 11-08-2008
320 2004/2182 VERGİLENDİRME DÖNEMİNDE KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYETİ İÇİN KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN 7'NCİ MADDESİNİN 16'NCI BENDİNDEKİ KOŞULLARI TAŞIMAYAN DAVACI MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİNİN, MİNİBÜS SAHİBİ ORTAKLARINDAN KALKIŞ ÜCRETİ ALDIĞI YAZIHANELERİNDEN ELDE ETTİĞİ KAZANCIN YAZIHANE İŞLETMECİLİĞİNDEN DOĞA 11-08-2008
230 2006/150 VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN YAPTIĞI EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETİNİN, KATMA DEĞER VERGİSİNE TABİ TUTULMASI GEREKTİĞİ HK. 11-08-2008
509 4577 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETİ SERBEST MESLEK FAALİYETİ (Vergiyi Doğuran Olay) TASDİK SÖZLEŞMESİ ve DÜZENLENEN TASDİK RAPORLARININ ........ TARİHLERİ DİKKATE ALINARAK HİZMET ALIŞ VERİŞİNİN YAPILCAĞI HK. 22-07-2008
508 4576 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETİ SERBEST MESLEK FAALİYETİ (Vergiyi Doğuran Olay) TASDİK SÖZLEŞMESİ ve DÜZENLENEN TASDİK RAPORLARININ ........ TARİHLERİ DİKKATE ALINARAK HİZMET ALIŞ VERİŞİNİN YAPILCAĞI HK. 22-07-2008
4001 903 HURDA METAL ALIMLARINA KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARI 5035 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜĞÜNDEN ÖNCE TEVKİF YOLUYLA HURDA METAL ALIMLARI SIRASINDA ÖDENEN KATMA DEĞER VERGİSİNİN, YASANIN YÜRÜRLÜK TARİHİ OLAN 1.1.2004'TEN SONRA İHRAÇ EDİLMESİ NEDENİYLE İADESİNİN GEREKTİĞİ HK. 02-10-2007
3559 1639 KENDİ İADE ALACAĞININ KENDİ BORÇLARINA MAHSUBUNU İSTEYEN DAVACI ŞİRKETİN, MAHSUBUNU İSTEDİĞİ YILDA SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARIYLA YANILTICI BELGE DÜZENLEYİP KULLANDIĞI HUSUSUNDA HERHANGİ BİR TESPİT YAPILMADIĞINDAN, MAHSUP TALEBİNİN REDDİNDE İSABET BULUNMADIĞI HK. 02-10-2007
3400 679 ARABA KİRALAMA FAALİYETİ İLE UĞRAŞAN DAVACI ŞİRKETİN, AKTİFİNDE BULUNAN İKİ ADET ARACI OTO KİRALAMA FAALİYETİNDE KULLANMAMASI HALİNDE, BU OTOMOBİLLERİN ALIŞ FATURALARINDA GÖSTERİLEN KATMA DEĞER VERGİSİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILAMAYACAĞI HK. 02-10-2007
1885 596 DAVACI TARAFINDAN, YAPILAN ÜRETİM SONUCU OLUŞAN FİRELERİN VE AMBALAJ MALZEMELERİNİN HURDA İŞİYLE UĞRAŞANLARA SATIŞININ KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNA OLDUĞUNDAN, BUNLARA İLİŞKİN ALIŞ FATURALARINDA GÖSTERİLEN VEYA BUNLARIN MALİYETİ İÇİNDE YER ALAN KATMA DEĞER VERGİSİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILMASINDA Y 02-10-2007
1687 3831 DAVACIDAN DEFTER VE BELGELERİNİN İSTENİLMESİNE İLİŞKİN YAZI, USULÜNE UYGUN OLARAK TEBLİĞ EDİLMEDİĞİNDEN, VERGİ MAHKEMESİNCE DAVACININ DEFTER VE BELGELERİ İSTENİLİP GEREKLİ İNCELEME YAPILMADAN VERİLEN KARARDA İSABET BULUNMADIĞI HK. 02-10-2007
1504 3965 FİNANSAL KİRALAMAYA KONU EMTİANIN SÖZLEŞME ANINDA TESLİMİ GEREKMEDİĞİ HK. 02-10-2007
1385 341 EK VERGİ TAHAKKUKUNA İLİŞKİN DAVANIN REDDİ, TEK BAŞINA PARA CEZASI DAVASININ DA REDDİ İÇİN YETERLİ OLMADIĞI, OLAYDA, PARA CEZASI KESİLEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ KOŞULLARIN OLUŞUP OLUŞMADIĞININ İNCELENMESİ GEREKTİĞİ HK. 02-10-2007
978 474 VERGİLERİN (ÖTV, KDV) TEMİNATA BAĞLANMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İDARİ KARAR OLMASI SEBEBİYLE YALNIZCA İTİRAZA TABİ OLDUĞU; OLAYDA, İTİRAZDAN ÖNCE DÜZELTME BAŞVURUSUNDA BULUNULDUĞUNDAN, YEDİ GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİNİN GEÇİRİLDİĞİNİN AÇIK BULUNDUĞU; SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA YAPILAN İTİRAZA VERİLEN CEVABIN DAVA 02-10-2007
376 1335 İKTİSADİ İŞLETMEYE DAHİL OLMAYAN GAYRİMENKULLERİN KİRALANMASI İŞLEMİNİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN MÜSTESNA TUTULDUĞU HK. 02-10-2007
106 133 3065 SAYILI KANUNUN 1,2,3,4 VE 5 İNCİ MADDELERİNDE AÇIKLANAN HÜKÜMLERİ KARŞISINDA, ORTAKLARINA BORÇ PARA VERMEK SURETİYLE FAİZ GELİRİ ELDE EDİLMESİNİN ANILAN KANUN KAPSAMINDA TİCARİ FAALİYET OLARAK KABUL EDİLMESİ VE BORÇ VERME İŞLEMİ SONUCU ELDE EDİLEN FAİZ GELİRLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİNE TABİ OL 02-10-2007
95 22 İMZASIZ VERİLEN BEYANNAMENİN HİÇ VERİLMEDİĞİ KABUL EDİLEREK, TAKDİR KOMİSYONUNCA BEYANNAMEDEKİ KATMA DEĞER VERGİSİ İNDİRİMLERİ KABUL EDİLMEYEREK, BEYAN ÜZERİNDEN TARHİYAT YAPILMASINDA HUKUKA UYGUNLUK BULUNMADIĞI HK. 02-10-2007
86 1296 GÜMRÜK BEYANNAMESİNDEN BELİRTİLMEMEKLE BERABER İHRACATÇIYA TESLİM EDİLDİĞİ VE İHRAÇ EDİLDİĞİ KESİN OLAN EMTİA NEDENİYLE İHRACAT İSTİSNASINDAN YARARLANILABİLECEĞİ HK. 02-10-2007
5402 8027 DÜZENLEME ALANINDA ÖZEL PARSELASYONA DAYALI OLARAK VEYA HİSSE KARŞILIĞI ALINAN YERLER BULUNUP BULUNMADIĞININ ARAŞTIRILMASI SURETİYLE 2981 SAYILI YASANIN EK-1 İNCİ MADDESİNİN UYGULANABİLME KOŞULLARININ VARLIĞININ İNCELENMESİ GEREKTİĞİ VE AYRICA AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE BELİRLENEN AVUKATLIK 02-10-2007
4805 1345 MAHSUP TALEBİNİN KABULÜ YA DA REDDİ YÖNÜNDE HERHANGİ BİR İŞLEM TESİS EDİLMEDEN, BU TALEPTEN BEŞ YIL SONRA DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNDE İSABET BULUNMADIĞI HK. 02-10-2007
3536 4119 3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNUN 11/1-C MADDESİNE GÖRE YAPILAN İHRACATIN, YASADAKİ ŞARTLARA GÖRE GERÇEKLEŞMEMESİ ÜZERİNE TECİL OLUNAN VERGİNİN TAHAKKUK ETTİĞİ TARİHTEN İTİBAREN ÖDEME EMRİ İLE İSTENİLECEĞİ HK. 02-10-2007
İlk Önceki Sonraki Son 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ... 
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 6,7598
Euro 7,5814
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı