Duyuru 2022 / 006 - İsteğe Bağlı Tam ( %100 Oranlı ) Kdv Tevkifatı Yürürlüğe Girmiştir
 

DUYURU
2022 / 006

  İstanbul, 13.06.2022
 

İSTEĞE BAĞLI TAM ( %100 ORANLI ) KDV TEVKİFATI YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

41 no.lu KDV Genel Tebliği ile “İSTEĞE BAĞLI TAM TEVKİFAT” uygulaması yürürlüğe konulmuştur. 

Buna göre, ALICI VE SATICI 1 YIL SÜREYLE ARALARINDA ANLAŞIRLARSA, BU SÜRE BOYUNCA KISMİ KDV TEVKİFATINA TABİ MAL VE HİZMET SATIŞLARINDA %100 ORANLI ( tam ) KDV TEVKİFATI UYGULAYACAKLARDIR. 

Böylelikle alıcı, anlaşmaya konu mal veya hizmet alımları bakımından satıcı firmadaki olumsuzluk gerekçesiyle KDV’den sorumlu tutulma riskinden kısmen değil tam olarak korunmuş olacaktır. 

Satıcı ise bu şekilde (kendi rızası ile) tahsilinden mahrum kaldığı KDV’yi devrolan KDV tutarını geçmemek üzere ve alıcının tevkif ettiği KDV’yi ödemiş olması şartıyla kendi vergi dairesinden iade alabilecektir. 

İSTEĞE BAĞLI TAM TEVKİFAT UYGULAMASI

Mükellefler, yazılı bir sözleşme düzenleyerek bir yıl süreyle anlaştıkları satıcı mükelleflerden, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.) ve (I/C-2.1.3.3.) bölümlerinde belirtilen işlemlere (Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü ile (I/C-2.1.3.3.7.) bölümündeki işlemler hariç) ilişkin alımlarında tevkifat sorumluluklarının bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, hesaplanan KDV’nin tamamını sorumlu sıfatıyla beyan edip öderler. Bir yıllık sürenin bitimini izleyen yıllarda uygulamaya devam edilmesinin istenmesi halinde sözleşmenin aynı süreyle yenilenmesi gerekir. Bir yıllık süre dolmadan söz konusu uygulamadan vazgeçilmesi mümkün değildir.

Alıcı mükellefler, söz konusu sözleşmelerin bir örneği ile bu kapsamda işlem yapacak satıcı mükelleflerin bilgilerini (adı soyadı/unvanı, vergi dairesi, vergi kimlik numarası, sözleşme uygulama dönemi), işleme ilişkin KDV beyannamesinin verilmesinden önce liste halinde bağlı oldukları vergi dairesine verirler. Sözleşmelerin feshedilmesi, tadili vb. durumların da işleme ilişkin KDV beyannamesinin verilmesinden önce bağlı oldukları vergi dairesine bildirilmesi gerekir.

İsteğe bağlı tam tevkifata tabi tutulan KDV ile sınırlı olmak üzere satıcıya KDV iadesi yapılabilir. Bu uygulamadan kaynaklanan KDV iade talepleri, her bir işlem için Tebliğin (I/C-2.1.5.) bölümünde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilir. İade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması vergi dairesince aranır.

KISMİ KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEM TÜRLERİNİN TÜMÜ İÇİN, ALICI BU TEVKİFATI YAPMAK ZORUNDA OLMASA DAHİ TAM TEVKİFAT UYGULAMASI MÜMKÜNDÜR.


Saygılarımızla,

 

PDF haline ulaşmak için tıklayınız.

 

ESENLİK YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

UYARI:

ESENLİK Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi müşterilerine yönelik olarak dikkatle hazırlanmış olan bu çalışma, genel anlamda görüşler içermekte olup, sadece yol gösterici olarak değerlendirilmelidir. Özel durumlar değerlendirilip, konuyla ilgili uzman mesleki görüşü alınmadan bu açıklamalara dayanılarak uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu çalışmada yer alan konuların kendi özel durumunuza ait etkilerini görüşmek için ESENLİK Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi ile temas kurabilirsiniz. Bu çalışmada yer alan bilgileri kullanarak belli işlemlerde bulunmak ya da bulunmamak nedeniyle doğabilecek zararlar için, ESENLİK Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi, ortakları, çalışanları ve yazarları herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedirler. 

 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD
Euro
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı