Sirküler 2019 / 095 - 2020 YILI İÇİN BRÜT ASGARİ ÜCRET 2.943 TL OLARAK BELİRLENMİŞTİR.
SİRKÜLER
2019 / 095

  İstanbul, 31.12.2019

2020 YILI İÇİN BRÜT ASGARİ ÜCRET 2.943 TL OLARAK BELİRLENMİŞTİR.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 27.12.2019 tarih ve 30991 sayılı Resmi gazete’de yayımlanmıştır.

Asgari Ücret Tespit Komisyon kararı ile işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında 98,10 TL olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Çalışma Genel Müdürlüğü / Sendika Üyeliği ve  İstatistik Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ 

01/01/2020 - 31/12/2020

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

 

ASGARİ ÜCRET

2.943,00

 

SGK PRİMİ% 14

412,02

 

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1

29,43

 

GELİR VERGİSİ% 15 (*)

154,51

 

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

220,73

 

DAMGA VERGİSİ% 0,759

22,34

 

KESİNTİLER TOPLAMI

618,30

 

NET ASGARİ ÜCRET (**)

2.324,70

 

İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET

2.943,00

 

SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (***)

456,17

 

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2

58,86

 

İŞVERENE TOPLAM MALİYET

3.458,03


KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)
(Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)

NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI

ASGARİ ÜCRET

2.943,00

 

SGK PRİMİ% 14

412,02

 

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1

29,43

 

KESİNTİLER TOPLAMI

441,45

 

NET ASGARİ ÜCRET

2.501,55

 

 İŞVERENE MALİYETİ

ASGARİ ÜCRET

2.943,00

 

SGK İŞVEREN PRİMİ% 15.5 (***)

456,17

 

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 2

58,56

 

İŞVERENE TOPLAM MALİYET

3.458,03


Not 1: 28/01/2004 tarih ve 5083 Sayılı Türkiye Cumhuriyetinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır.

(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.

(**) Net ele geçen asgari ücrete ( 220,73 ) TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.

(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5'dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir." 

2020 YILI İÇİN TESPİT EDİLEN ASGARİ ÜCRET TUTARINA GÖRE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI

(GVK M. 32)

İŞÇİNİN MEDENİ DURUMU

AYLIK TUTAR

Bekar

       220,73 TL

Evli eşi çalışmayan

264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu

297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu

331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu

375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu

375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu

375,23 TL

Evli eşi çalışan

220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu

253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu

286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu

331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu

353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu

375,23 TL


Söz konusu Karara ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla,

PDF haline ulaşmak için tıklayınız.ESENLİK YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

UYARI:
ESENLİK Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi müşterilerine yönelik olarak dikkatle hazırlanmış olan bu çalışma, genel anlamda görüşler içermekte olup, sadece yol gösterici olarak değerlendirilmelidir. Özel durumlar değerlendirilip, konuyla ilgili uzman mesleki görüşü alınmadan bu açıklamalara dayanılarak uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu çalışmada yer alan konuların kendi özel durumunuza ait etkilerini görüşmek için ESENLİK Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi ile temas kurabilirsiniz. Bu çalışmada yer alan bilgileri kullanarak belli işlemlerde bulunmak ya da bulunmamak nedeniyle doğabilecek zararlar için, ESENLİK Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi, ortakları, çalışanları ve yazarları herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedirler. 

 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 16,676
Euro 17,6375
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı