Sirküler 2017 / 086 - Özel Tüketim Vergisi (Iı) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)
SİRKÜLER
2017 / 086

  İstanbul, 28.12.2017


ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SERİ NO: 3)

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilindiği üzere, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun Diğer istisnalar başlıklı 7'nci maddesinde yapılan değişiklik ile; anılan maddede yer alan 87.03. GTİP numarası kapsamındaki malların (otomobil, arazi taşıtı, SUV ve benzeri) engelliler tarafından ilk iktisabında uygulanmakta olan istisna daha önce “motor hacmi 1600cc yi aşan” taşıtlar için uygulanmaz iken, motor silindir hacmine göre yapılan bu belirlemeden vazgeçilmiş, bunun yerine, anılan istisnanın “hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 200.000 TL’yi aşan”  taşıtlar için uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, anılan tutarın her yıl yeniden değerleme oranında artırılacağı kabul edilmiş ve Bakanlar Kuruluna bu şekilde tespit edilen tutarı %50 oranına kadar artırmaya ilişkin yetki verilmiştir.

Tebliğde;  7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 72 nci maddesiyle 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinde yapılan değişiklikler uyarınca, Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin ilgili bölümlerinde gerekli  değişiklikler ve açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.


Saygılarımızla,

PDF haline ulaşmak için
tıklayınız.
ESENLİK YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

UYARI:
ESENLİK Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi müşterilerine yönelik olarak dikkatle hazırlanmış olan bu çalışma, genel anlamda görüşler içermekte olup, sadece yol gösterici olarak değerlendirilmelidir. Özel durumlar değerlendirilip, konuyla ilgili uzman mesleki görüşü alınmadan bu açıklamalara dayanılarak uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu çalışmada yer alan konuların kendi özel durumunuza ait etkilerini görüşmek için ESENLİK Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi ile temas kurabilirsiniz. Bu çalışmada yer alan bilgileri kullanarak belli işlemlerde bulunmak ya da bulunmamak nedeniyle doğabilecek zararlar için, ESENLİK Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi, ortakları, çalışanları ve yazarları herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedirler. 

 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 16,676
Euro 17,6375
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı