Sirküler 2016 / 131 - Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 79)SİRKÜLER RAPOR
2016 / 131
  İstanbul, 30.12.2016HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 79)

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:79) 27.12.2016 tarih ve 29931 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Tebliğde, Konsolosluk harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların döviz cinsinden hesaplanmasına esas olacak ABD doları cinsinden döviz kuru ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte uygulanacak emsalleri tespit edilmiştir.

Tebliğde yapılan açıklamalar özet olarak aşağıda yer almaktadır.

Harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve emsaller

492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerdeki maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler, anılan Kanunun mükerrer 138 inci madde hükmü gereğince, 1/1/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.

Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti  Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yapacağı işlemlerden alınacak  harç  miktarlarının  hesaplanmasına  esas  olacak  döviz kuru 1 ABD Doları = 3,46 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla,

PDF haline ulaşmak için tıklayınız.
ESENLİK YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
UYARI:
ESENLİK Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi müşterilerine yönelik olarak dikkatle hazırlanmış olan bu çalışma, genel anlamda görüşler içermekte olup, sadece yol gösterici olarak değerlendirilmelidir. Özel durumlar değerlendirilip, konuyla ilgili uzman mesleki görüşü alınmadan bu açıklamalara dayanılarak uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu çalışmada yer alan konuların kendi özel durumunuza ait etkilerini görüşmek için ESENLİK Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi ile temas kurabilirsiniz. Bu çalışmada yer alan bilgileri kullanarak belli işlemlerde bulunmak ya da bulunmamak nedeniyle doğabilecek zararlar için, ESENLİK Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi, ortakları, çalışanları ve yazarları herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedirler. 

 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 16,676
Euro 17,6375
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı