AİLE HEKİMLERİNİN, MUHTASAR BEYANNAME TESİS ETTİRME ZORUNLULUĞU

Sirküler' i bilgisayarınıza kaydetmek için TIKLAYINIZ.

SİRKÜLER RAPOR
2010 / 054

İstanbul, 29.12.2010

AİLE HEKİMLERİNİN, MUHTASAR BEYANNAME TESİS ETTİRME ZORUNLULUĞU
 
 
26 Ağustos 2010 tarih ve 27684 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 275 No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun uyarınca görev yapan aile hekimlerinin, görevlerini icra ederken aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir:
 
·        Yanlarında çalıştıracakları, temizlik, sekreterlik, şoförlük gibi hizmetleri yerine getirecek çalışanlarına ödeyecekleri ücretleri, serbest meslek işleri dolayısı ile yapılacak ödemeleri ve işyerlerine ilişkin kira ödemeleri ve esnaf muaflığından yararlananlardan mal ve hizmet alımları karşılığında yapacakları ödemeleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapmak zorundadırlar,
 
·        Maliye Bakanlığı, vergiye tabi işlemlere taraf veya aracı olanları verginin ödenmesi bakımından sorumlu tutmaktadır. Aile Hekimliği uygulaması 1 Kasım 2010 tarihinden itibaren İstanbul’da uygulanmaya başlanmıştır. GVK’nun 94. Maddesi kapsamında yapacakları ödemelerden vergi tevkifatı yapmak zorunda olacak olan aile hekimlerinin, ilgili vergi dairesinde muhtasar yönünden mükellefiyet kaydı yaptırmaları ve yapmış oldukları tevkifat tutarlarını muhtasar beyanname ile beyan ederek ödemeleri gerekmektedir.
 
·        Aile hekimleri, Sağlık Bakanlığının talimatları doğrultusunda ücretli olarak çalıştırıldığından, aile hekimliği hizmetlerinin yürütülmesi sırasında yapılacak giderlerin karşılanması ve aile sağlığı merkezinin yönetimine ilişkin yükümlülükte Bakanlıkça aile hekimlerine verildiğinden, Aile Hekimlerinin Gelir Vergisi/Kurumlar Vergisi ve KDV mükellefiyeti tesisine gerek bulunmadığı gibi defter tutma zorunlulukları da bulunmamaktadır. Birden çok aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde ise bu yükümlülük yönetici olarak belirlenen aile hekimi tarafından yerine getirilecektir.
 
Muhtasar Beyanname için, Aile hekimleri aylık veya üç aylık mükellefiyet kaydı yaptıracaklardır. Elektronik ortamda verilmesi gereken beyanname gönderme işlemlerini bu konuda yetkili SMMM’ler ile sözleşme yaparak yerine getirebileceklerdir. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde VUK’nun 355.inci maddesi hükmü uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir.  
 
 
Saygılarımızla,
 
ESENLİK YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
 
    
  

 
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 16,676
Euro 17,6375
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı