Duyuru 2021 / 020 - SGK e-Tebligat Başvuru Süresinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru
 

DUYURU
2021 / 020

  İstanbul, 13.12.2021
 

SGK e-Tebligat Başvuru Süresinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru

Bilindiği üzere, “Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik” 24.09.2021 tarih ve 31608 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu yönetmeliğin 6. Maddesine göre, 5510 sayılı Kanunun 88’inci maddesinin yirmi üçüncü fıkrası hükümlerine istinaden işverenler bu Yönetmelikte belirlenen sürelerde elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorundadırlar. Yönetmeliğin 7. Maddesine göre, elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, Kurumca belirlenen sistem üzerinden, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içinde başvuru yapmakla yükümlüdür. Yani yönetmelik uyarınca, e-tebligat adresi almak için başvuru süresi 31.12.2021 tarihinde sona ermekteydi.

Bu yönetmeliğe ilişkin olarak yani elektronik ortamda yapılacak tebligata ilişkin usul ve esasları açıklayan genelge, SGK tarafından 10.12.2021 tarihinde “SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK TEBLİGAT İŞLEMLERİNE İLİŞKİN 10/11/2021 TARİHLİ VE 2021/38 SAYILI GENELGE “ başlığı ile yayımlanmıştır. Genelgenin geç yayınlanması ve e-tebligat sisteminin aynı tarihte açılması ve bunun da sistem üzerinde aşırı yük getirmesi nedenleriyle, e-tebligat adresi almak için başvuru süresi 31.01.2022 tarihine ertelenmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın www.sgk.gov.tr adresli internet portalında “SGK e-Tebligat Başvuru Süresinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru” başlıklı aşağıda yer alan Duyurusu aşağıdaki gibidir.

SGK e-Tebligat Başvuru Süresinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru

11.12.2021

24.9.2021 tarihli 31608 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik” ‘ in 7 inci maddesine göre elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içinde başvuru yapmakla yükümlü tutulmuştur. Yönetmeliğe göre bu süre 31.12.2021 tarihinde sona ermektedir.

Kurumumuzca, elektronik ortamda yapılacak tebligata İlişkin usul ve esasları açıklayan genelgenin 10.12.2021 tarihinde yayımlanması ve e-tebligat sisteminin aynı tarihte açılması nedeniyle sistem üzerinde aşırı yoğunluk meydana getirmiştir.

Bu nedenle 31.12.2021 tarihinde sonra erecek olan başvuru süresi 31.01.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Söz konusu Duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla,
 

PDF haline ulaşmak için tıklayınız.

 

ESENLİK YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

UYARI:

ESENLİK Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi müşterilerine yönelik olarak dikkatle hazırlanmış olan bu çalışma, genel anlamda görüşler içermekte olup, sadece yol gösterici olarak değerlendirilmelidir. Özel durumlar değerlendirilip, konuyla ilgili uzman mesleki görüşü alınmadan bu açıklamalara dayanılarak uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu çalışmada yer alan konuların kendi özel durumunuza ait etkilerini görüşmek için ESENLİK Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi ile temas kurabilirsiniz. Bu çalışmada yer alan bilgileri kullanarak belli işlemlerde bulunmak ya da bulunmamak nedeniyle doğabilecek zararlar için, ESENLİK Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi, ortakları, çalışanları ve yazarları herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedirler. 

 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 16,676
Euro 17,6375
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı