2014 / 036 - 2015 Yılında Gelir Vergisi İstisnası Uygulanacak Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırah Gündelik Tutarları


SİRKÜLER RAPOR
2014 / 036

  İstanbul, 30.12.2014


2015 Yılında Gelir Vergisi İstisnası Uygulanacak Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırah Gündelik Tutarları

Gelir Vergisi Kanunu’nun 24. maddesinin (2) numaralı bendine göre; “Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler; yani ticari, zirai ve mesleki işletmeler ile kurumlar; tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (Harcırah Kanunu'na tabi olsun olmasın her türlü sözleşmeli personel dahil) verilen,

 

-        Gerçek yol giderlerinin tamamı ile,

-        Yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündeliklerin aynı aylık seviyesindeki devlet memurlarına verilen gündelikler kadar olan veya devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşmayan kısmı

 

gelir vergisinden müstesnadır. Dolayısıyla özel sektörde yer alan şirketler tarafından Devletçe ödenen en yüksek gündelik tutarları kadar vergisiz olarak harcırah gündeliği ödenmesi mümkündür.

 

Harcırah Kanunu’nun 33. maddesinde yurt içi gündeliklerinin miktarının her yıl bütçe kanunlarıyla, 34. Maddesinde ise yurt dışı gündeliklerinin miktarının; gidilecek ülkeye, memur veya hizmetlilerin aylık veya ücretleri ile görevin mahiyetine göre mali yıl itibariyle ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirleneceği hükme bağlanmıştır.

 

Bu düzenlemeler çerçevesinde, 01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olan vergiden müstesna gündelik tutarları aşağıda yer almaktadır.

1. 2015 Yılında Vergi İstisnası Uygulanabilecek Yurtiçi Harcırah Gündeliği Tutarı ( 51,50 TL) :

2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’ na ekli H Cetveli ile belirlenen, Harcırah Kanunu kapsamındaki yurtiçi seyahatler nedeniyle personele 2015 yılında ödenecek gündelik tutarlarının, en yüksek haddi 51,50 TL’ dir. Bu nedenle özel sektördeki şirketlerin personeline yapacağı yurtiçi harcırah gündeliği ödemelerinin 51,50 TL’ yi aşmayan kısmı gelir vergisinden istisnadır. Söz konusu tutarı aşan harcırah gündeliği ödemeleri ise Gelir Vergisi Kanunu gereği net ücret olarak değerlendirileceğinden vergiye tabi olacaktır.

2. 2015 Yılında Vergi İstisnası Uygulanabilecek Yurt Dışı Harcırah Gündeliği Tutarları :

Harcırah Kanunu’nun 34. maddesi gereği, yurt dışı gündeliklerinin miktarı Bakanlar Kurulunca belirlenmektedir. Yurtdışı Gündelik Tutarları, son olarak  25.01.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 13.01.2013 tarih ve 2014/5832 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmiştir.

Bu karar çerçevesinde; özel sektör firmalarının, yurtdışı seyahatler nedeniyle personeline; ücret seviyesi ne olursa olsun; vergiden müstesna olarak ödeyeceği harcırah gündeliği tutarları aşağıda tablo olarak sunulmuştur.

YURTDIŞI HARCIRAH GÜNDELİĞİ TUTARLARI

GİDİLEN ÜLKE

DÖVİZ CİNSİ

GÜNDELİK TUTARI

A.B.D.

A.B.D. Doları

182

Almanya

Euro

164

Avustralya

Avustralya Doları

283

Avusturya

Euro

166

Belçika

Euro

161

Danimarka

Danimarka Kronu

1.238

Finlandiya

Euro

148

Fransa

Euro

160

Hollanda

Euro

156

İngiltere

Sterlin

115

İrlanda

Euro

155

İspanya

Euro

158

İsveç

İsveç Kronu

1.359

İsviçre

İsviçre Frangı

283

İtalya

Euro

152

Japonya

Japon Yeni

31.405

Kanada

Kanada Doları

244

Kuveyt

Kuveyt Dinarı

50

Lüksemburg

Euro

161

Norveç

Norveç Kronu

1.193

Portekiz

Euro

155

Suudi Arabistan

S. Arabistan Riyali

617

Yunanistan

Euro

158

Kosova

Euro

123

Diğer AB Ülkeleri

Euro

127

Diğer Ülkeler

A.B.D. Doları

157

 

Tabloda gösterilen gündelikler ilk 10 günlük süre için %50 zamlı olarak ödenebilmektedir. Bu şekilde hesaplanan tutarları aşan harcırah ödemelerinin net ücret kabul edilerek gelir vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ ne Yapılan Seyahatlerde Vergiden Müstesna Harcırah Gündelikleri :

25.01.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2014/5832 sayılı Bakanlar Kurulu kararı eki “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile belirlenmiş olan KKTC’ye yapılacak seyahatlerde en yüksek Devlet Memuru (Başbakanlık Müşteşarı) gündelik tutarı 124,10 TL’dir. 2015 yılı için henüz herhangi bir Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmamış olup, 2015 yılında KKTC’ye yapılacak seyahatler nedeniyle personele ödenecek harcırah gündeliği tutarının 124,10 TL’ yi aşmayan kısmı gelir vergisinden istisnadır.


Saygılarımızla,


ESENLİK YEMİNLİ MALİ