2013 / 013 - E-Defter‘de Takvim Netleşti
 
DUYURU
2013 / 013

  İstanbul, 17.12.2013


E-Defter ‘de Takvim Netleşti

Bilindiği üzere geride bıraktığımız dönemde Maliye Bakanlığı 421 sıra no'lu VUK Genel Tebliği ile bazı mükellef gruplarına elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirmişti.

Bu zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin; elektronik fatura uygulamasına 2013 takvim yılı, elektronik defter uygulamasına ise 2014 takvim yılı içerisinde geçmelerinin mecburi olduğu ifade edilmişti.

Gelir İdaresi Başkanlığı geride bıraktığımız hafta çıkardığı 67 seri no'lu Vergi Usul Kanunu sirküleri ile elektronik deftere geçiş̧ süreci ile ilgili olarak bazı ilave açıklamalarda bulundu. Böylece e-defterde takvim daha belirgin hale geldi.

E-defter ne demek?

Elektronik defter; şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanunu'na ve/veya Türk Ticaret Kanunu'na göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütününe verilen ad olarak tanımlanmakta.

Defterlerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen veya bu zorunluluk kapsamında olan gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin aşağıda yer alan gereklilikleri sağlamaları beklenmekte:

a) Gerçek kişi mükelleflerin 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik sertifikaya sahip olmaları,

b) Tüzel kişi mükelleflerin mali mühür temin etmiş̧ olması,

c) Elektronik defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış̧ bir yazılım olması.

Kimler E-defter tutmak zorunda?

Maliye Bakanlığı’nın yaptığı belirlemeye göre; kendilerine, e-fatura düzenleme zorunluluğu getirilmiş̧ olan mükellefler ayrıca e-deftere de geçmek zorunda.

Bir diğer deyişle, eğer e-fatura kapsamına giriyorsanız ilave hiçbir şart veya koşula gerek olmaksızın e-defter kapsamına da giriyorsunuz demektir.

E-defter nasıl tutulacak?

1 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği’nde; e-defter tutmaya başlayacakların, www.edefter.gov.tr internet adresinde duyurulan format ve standartlara uygun olarak ve aylık dönemler itibarıyla elektronik defterlerini oluşturmaya ve saklamaya başlayacakları; ayrıca hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde de elektronik defter uygulamasına geçilebilecekleri ifade edilmiş durumda.

Buna göre; e-defter tutacak olan mükellefler, özel veya paket yazılım üreten yazılım üreticilerinin programlarını kullanabilecekleri gibi, yazılımlarını kendileri de geliştirebilecekler.

Ancak her iki durumda da kullanılacak programın (yazılımın) Gelir İdaresi Başkanlığı’nca onaylanmış̧ olması gerekiyor.

E-defter ‘de takvim nasıl işleyecek?

Bilindiği üzere 421 sıra no'lu VUK Genel Tebliği’nde; e-defter tutma zorunluluğu kapsamına giren mükelleflerin, elektronik defter uygulamasına 2014 takvim yılı (elektronik defter yazılımlarını kendi geliştiren mükelleflerin 01.09.2014 tarihi itibariyle elektronik defter test süreçlerini başarı ile tamamlamış̧ olmaları gerekmekte) içerisinde geçmelerinin zorunlu olduğu ifade edilmişti.

Gelir İdaresi Başkanlığı yeni yayımladığı bir sirküler ile uygulamaya geçişle ilgili tarihleri netleştirdi. Buna göre, elektronik defter tutma zorunluluğu bulunan mükelleflerden;

a) Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayı içerisinde başvuranların 01.01.2015 tarihinden itibaren,

b) Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayından önce başvuranların en geç 2014 Aralık ayından başlamak üzere,

c) Özel hesap dönemine tabi olanların 01.12.2014 tarihinden önce elektronik defter uygulamasına başvuru yapmaları ve en geç 2014 Aralık ayı içerisinde elektronik defter tutmaya başlamaları gerekmekte.

E-defter tutulmazsa ne olur?

Elektronik defter tutma zorunluluğu getirilen mükelleflerin kâğıt ortamında defter tutmaları mümkün değil. Kâğıt ortamında defter tutulması durumunda hiç defter tutulmamış̧ sayılacak. Bu durumda zorunluluklara uymayanlar hakkında, Vergi Usul Kanunu'nun ceza hükümleri tatbik olunacak.

Ayrıca, elektronik defter tutması gerekirken kâğıt ortamında defter tutmaya devam edenlerin KDV indirimi konusunda da sorun yaşamaları kuvvetle muhtemel. Bu nedenle konuya gereken önemin verilmesi oldukça elzem.


Saygılarımızla,


ESENLİK YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 16,676
Euro 17,6375
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı