Sirküler 2020 / 023 - Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No7)
SİRKÜLER
2020 / 023

  İstanbul, 10.02.2020

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinin Uygulamasına (Kırşehir, Amasya, Çankırı,  Bartın, Bursa, Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçeleri hariç) tüm Türkiye’de 01.03.2020 tarihi itibarıyla başlanılacaktır.

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 7) 9/2/2020 tarih ve 31034 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanmıştır. Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bilindiği üzere 01.06.2017 tarihinden itibaren Kırşehir, 01.01.2018 tarihinden itibaren Amasya, Çankırı ve Bartın illerinde pilot uygulamaya geçilen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verilmesine, 01.1.2020 tarihi itibariyle tüm Türkiye genelinde geçilecek idi.

7 Sıra No’lu söz konusu Tebliğ ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin geçici 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Uygulamaya geçişin yaygınlaştırılması kapsamında; Kırşehir ilindeki mükellefler/işverenler için 1/6/2017 tarihinde, Amasya, Bartın ve Çankırı illerindeki mükellefler/işverenler için 1/1/2018 tarihinden itibaren başlamış olan bu Tebliğin uygulanmasına Bursa, Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç) için 1/1/2020 tarihinden itibaren başlanacaktır.

(2) Birinci fıkra kapsamına giren mükelleflerce/işverenlerce Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illeri dışındaki başka bir ilde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemeleri veya tahakkuku bu illerde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergiler ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illerindeki yetkili vergi dairelerine elektronik ortamda gönderilecektir.

(3) Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illerinde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemesi veya tahakkuku bu iller dışında bir ilde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergilere ait muhtasar beyanname, ücret ödemesi veya tahakkukun yapıldığı yer vergi dairesine verilecektir. Ayrıca bu sigortalılara ait aylık prim ve hizmet belgeleri ise elektronik ortamda (e-bildirge) Kuruma verilmeye devam edilecektir.”

7 Sıra No’lu Tebliğ ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin Tebliğin yürürlüğe ilişkin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Geçici 4 üncü maddesi 1/1/2020 tarihinde,

ç) Diğer maddeleri 1/3/2020 tarihinde”

Kırşehir ilindeki mükellef/işverenler tarafından 01.06.2017 tarihinden, Amasya, Bartın ve Çankırı illerindeki mükellef/işverenler tarafından 01.01.2018 tarihinde geçilmiş olan muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uygulamasına, yapılan bu tebliğ değişikliği ile,  01.01.2020 tarihinden itibaren Bursa, Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellef/işverenler de dahil edilmiş ve  tüm Türkiye’ deki uygulamaya başlanması 01.03.2020 tarihine ertelenmiştir.

Yapılan bu düzenlemeye göre Kırşehir, Amasya, Bartın, Çankırı, Bursa, Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler Ocak-2020 ve Şubat-2020 ayları bildirimlerini Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi üzerinden, diğer illerdeki mükellefler/işverenler ise SGK aylık prim ve hizmet bildirimlerini e-bildirge sistemi, vergi bildirimlerini ise Muhtasar Beyanname üzerinden yapacaklardır. Mart-2020 ayından başlamak üzere tüm Türkiye’ deki mükellefler/işverenler bildirimlerini Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesiyle yapacaklardır.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.


PDF haline ulaşmak için
tıklayınız.

Saygılarımızla,

ESENLİK YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

UYARI:
ESENLİK Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi müşterilerine yönelik olarak dikkatle hazırlanmış olan bu çalışma, genel anlamda görüşler içermekte olup, sadece yol gösterici olarak değerlendirilmelidir. Özel durumlar değerlendirilip, konuyla ilgili uzman mesleki görüşü alınmadan bu açıklamalara dayanılarak uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu çalışmada yer alan konuların kendi özel durumunuza ait etkilerini görüşmek için ESENLİK Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi ile temas kurabilirsiniz. Bu çalışmada yer alan bilgileri kullanarak belli işlemlerde bulunmak ya da bulunmamak nedeniyle doğabilecek zararlar için, ESENLİK Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi, ortakları, çalışanları ve yazarları herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedirler. 

 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 7,7662
Euro 9,0999
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı