Sirküler 2020 / 053 - Alacak ve Borç Senetleri Reeskontunda Uygulanacak Faiz Oranı
SİRKÜLER
2020 / 053

  İstanbul, 30.06.2020

Alacak ve Borç Senetleri Reeskontunda Uygulanacak Faiz Oranı

Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu'nun 281 ve 285. maddeleri hükümleri uyarınca, değerleme günü itibariyle vadesi gelmemiş olan senede bağlı alacak ve borçlar reeskonta tabi tutularak değerleme gününün kıymetine irca olunabilmektedir. Alacak senetleri için reeskont ayrılması, reeskont tutarı kadar gider kaydı, borç senetleri için reeskont ayrılması ise reeskont tutarı kadar gelir kaydı yapılmasıdır. Alacak senetleri için reeskont ayrılması zorunlu olmayıp, ihtiyaridir. Başka bir deyişle; istenirse ayrılabilir, istenmezse ayrılmaz. Ancak alacak senetleri için reeskont ayrılması tercih edilirse, borç senetleri için de reeskont ayrılması zorunludur.

Banka ve bankerler ile sigorta şirketleri açısından reeskont ayrılması zorunludur. Bunlar reeskont hesaplamalarında ya Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi iskonto oranını ya da kendi muamelelerinde uyguladıkları faiz oranını kullanmaları gerekmektedir.

Banka ve bankerler ile sigorta şirketleri dışında kalanlarda ise, eğer senetler üzerinde faiz oranı belirtilmişse bu oran, belirtilmemişse T.C. Merkez Bankası’nın resmi iskonto oranı eskont hesaplamalarına esas alınmaktadır. 238 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde açıklandığı üzere; senette faiz oranı belirtilmemişse, reeskont hesaplamasında esas alınması gereken faiz oranı, T.C.Merkez Bankası’nca kısa vadeli reeskont işlemlerinde uygulanan faiz oranı değil, kısa vadeli avans işlemlerinde uygulanan faiz oranı olmalı ve senedin değerleme günündeki kıymeti belirlenirken iç iskonto yöntemi uygulanmalıdır.

Diğer yandan, 64 Seri Nolu VUK Sirküleri ile ileri düzenleme tarihli çeklerin değerleme gününde vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçlar için uygulanması öngörülen reeskont uygulamasından yararlanmasının mümkün bulunduğu açıklanmıştır. Buna göre, ileri düzenleme tarihi taşıyan (vadeli) çekler reeskonta tabi tutularak değerleme günü kıymetine irca olunabilir.

13.06.2020 tarih ve 31154 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan T.C.Merkez Bankası Tebliği ile kısa vadeli avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yıllık %10 olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, 13.06.2020 tarihinden itibaren hesap dönemi sonlarında (reeskont oranı T.C. Merkez Bankası tarafından değiştirilene kadar) yapılacak alacak ve borç senetleri değerlemelerinde reeskont tutarı hesaplanırken senedin üzerinde faiz nispeti belirlenmemişse, %10 oranı esas alınacaktır.

Döviz üzerinden bir bedelle düzenlenmiş senetlerde reeskont hesaplaması dövizli bedel üzerinden yapılmalı, reeskont tutarı hesaplandıktan sonra Maliye Bakanlığı’nca belirlenen değerleme kuru üzerinden reeskont tutarının TL’ye çevrilme işlemi yapılmalıdır. Senet üzerinde herhangi bir faiz oranı yer almaması halinde Vergi Usul Kanunu'nun 280. Maddesi uyarınca, değerleme gününde geçerli olan Londra Bankalar Arası Faiz Oranı (LİBOR) esas alınacaktır.

T.C. Merkez Bankası Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla,

PDF haline ulaşmak için tıklayınız.

ESENLİK YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

UYARI:
ESENLİK Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi müşterilerine yönelik olarak dikkatle hazırlanmış olan bu çalışma, genel anlamda görüşler içermekte olup, sadece yol gösterici olarak değerlendirilmelidir. Özel durumlar değerlendirilip, konuyla ilgili uzman mesleki görüşü alınmadan bu açıklamalara dayanılarak uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu çalışmada yer alan konuların kendi özel durumunuza ait etkilerini görüşmek için ESENLİK Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi ile temas kurabilirsiniz. Bu çalışmada yer alan bilgileri kullanarak belli işlemlerde bulunmak ya da bulunmamak nedeniyle doğabilecek zararlar için, ESENLİK Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi, ortakları, çalışanları ve yazarları herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedirler. 

 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 7,2996
Euro 8,5813
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı