Karar No : 2004/6743
B.K.K. No 2004/6743
Başlık MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNUNUN 5 İNCİ MADDESİNE İLİŞKİN
Resmi Gazete No 25355
Resmi Gazete Tarihi 23/01/2004
Kapsam  
Karar Sayısı : 2004/6743
18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarifedeki vergi miktarları hakkında ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 9/1/2004 tarihli ve 001295 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 5 inci maddesinin son fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/1/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
13/1/2004 Tarihli ve 2004/6743 Sayılı
Kararnamenin Eki

KARAR
 
Madde 1 — 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için, 2004 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 2004 yılı Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 5’ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanır.
 
Madde 2 — Bu Karar 1/1/2004 tarihinde yürürlüğe girer.
 
Madde 3 — Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 8,0875
Euro 9,6732
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı