Genel Tebliğ 1
Başlık 1 SERİ NO'LU VERGİ KİMLİK NUMARASI GENEL TEBLİĞİ
Resmi Gazete No 23317
Resmi Gazete Tarihi 18/04/1998
Kapsam
 
4358 sayılı Vergi Kimlik Numarası Kullanımının Yaygınlaştırılması ve Noterlik Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, Tapu Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun, Bankalar Kanunu, Posta Kanunu ile Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 4/4/1998 tarih ve 23307 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Kanunda yer alan düzenleme ile;
– Noterlik işlemlerinde,
– İcra ve İflas Kanunu uyarınca yapılacak takip işlemlerinde,
– Tapu işlemlerinde,
– 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yapılacak tescil işlemlerinde,
– Çek kullanımında,
– Banka ve benzeri finans kurumlarınca yapılacak işlemlerde,
– Posta çeki hesabının açtırılmasında,
– Pasaport alımında,
– Maliye Bakanlığınca belirlenecek diğer işlemlerde vergi kimlik numarası kullanılması öngörülmüştür.
Anılan Kanunun 4 üncü maddesi ile belge ve işlem türleri itibariyle uygulamanın başlangıç tarihlerini belirlemeye ve bu Kanun uygulaması ile ilgili usul ve esasları tespit etmeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.
Bu yetki, 4358 sayılı Kanun kapsamında yer alan her bir işlem için ilgili kurumlarla birlikte gerekli alt yapı çalışması bitirildikten sonra kullanılacağından; bu aşamada, 262 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile uygulanması öngörülenler dışında kalan işlemler için vergi kimlik numarası aranılmayacaktır.

Tebliğ olunur.
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 7,3676
Euro 8,9437
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı