Özel Tüketim Vergisine tabi olan malların ihraç edilmesinin ihracat istisnası kapsamında değerlendirileceği hakkında.
 
Başlık Özel Tüketim Vergisine tabi olan malların ihraç edilmesinin ihracat istisnası kapsamında değerlendirileceği hakkında.
Tarih 21/10/2003
Sayı B.07.0.GEL.0.59/5921-164 / 45350
Kapsam  
 
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü
 
SAYI : B.07.0.GEL.0.59/5921-164
KONU:
 
İLGİ: 15.09.2003 tarih ve 1217 sayılı yazınız.
 
İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden, firmanızca 1rak'a yapılacak elektrik ihracatı ile ilgili olarak elektrik üretiminde kullanılan fuel-oil alımında ödenen özel tüketim vergisinin iadesini talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde:
 
"1. Bu Kanuna ekli listelerdeki malların ihracat teslimleri aşağıdaki şartlarla vergiden müstesnadır.
a) Teslim yurt dışındaki bir müşteriye yapılmalıdır. Yurt dışındaki müşteri tabiri; ikametgahı, işyeri, kanuni ve iş merkezleri yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir işletmenin, yurt dışında faaliyet gösteren şubelerini ifade eder.
 
b) Teslim konusu mal, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkmış olmalıdır. Malın ihraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına hareket edenlere veya bizzat alıcıya işlenmek ya da herhangi bir şekilde değerlendirilmek üzere yurt içinde teslimi ihracat sayılmaz.
 
2. İhraç edilen malların alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan edilen özel tüketim vergisi ihracatçıya iade edilir. Maliye Bakanlığı, ihraç edilen mallara ait verginin iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir." hükmü yer almaktadır.
 
Bu madde hükmü gereğince Özel Tüketim Vergisine tabi olan malların ihraç edilmesi ihracat istisnası kapsamında değerlendirilecek olup, ihraç edilecek bir ürünün girdisinin Özel Tüketim Vergisine tabi mallardan herhangi birisi olması durumunda bu istisna hükmünün uygulanması mümkün değildir.
 
Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 7,3676
Euro 8,9437
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı