Müteaahhit tarafından inşaa edilip satışı yapılan bağımsız bölümlerin 2982 Sayılı Kanun karşısındaki durumu.

Başlık Müteaahhit tarafından inşaa edilip satışı yapılan bağımsız bölümlerin 2982 Sayılı Kanun karşısındaki durumu.
Tarih 28/04/1997
Sayı B.07.0.GEL.0.64/6421-58/16720
Kapsam  
Yazınızda, ........ Mahallesinde bulunan tapunun 300 ada, 30 parselinde kayıtlı bina inşaatının 9.2.1994 tarihinde bittiği ve ....... tarafından iktisap edilen 8 nolu bağımsız bölümün müteahhidi ........ tarafından ticari amaçla inşa edilip edilmediğinin araştırması yapılmadan satış işlemi sırasında tarafların 2982 sayılı Kanun hükümlerinden faydalandırılmadığı anlaşılmıştır.

Bilindiği gibi, 2982 sayılı Konut İnşaatında ve Kalkınmada Öncelikli Yõreler-de Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıkları Tanınması Hakkında Kanunun (4) üncü maddesinin (a) fıkrasında, arazi ve arsa üzerine inşa veya binaya ilave suretiyle konut olarak kullanılacak binalar, bağımsız bölümler veya katlann (Eklentiler veya ortak yer payları dahil) meydana getırilmesi ve bunlardan ticari maksatla inşa edilenlerin devir ve iktisapları ile ilgili işlemler ve bu işlemler dolayısıyla düzenlenen kağıtlann 2 nci maddede yazılı vergi, resim ve harçlardan müstesna tutulacağı hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, sözkonusu hükmün ne şekilde uygulanacağı,1 Seri Numaralı Konut İnşaatı ve Yatınmlarda Vergi,Resim,Harç Muafyet ve İstisnası Genel Tebliğinin V-I/a ve V-2/a bölümlerinde açıklanmıştır.

2982 sayılı Kanunun amaçlarından birisi de vergi, resim, harç istisna ve muaflıkları yolu ile konut inşaatına teşvik etmektir. Dolayısıyla arsa veya arazi üzerine inşa veya mevcut binaya ilave suretiyle mesken olarak kullanılmak üzere bina, bağımsız bölüm veya kat inşa edilmesi, ticari amaçlı yapılarda da bu binaların (veya bağımsız bölümlerin) müteahhidince satılmasıyla Kanunun amacı gerçekleşmiş olmaktadır.

Bu hükümlere göre, ........ adına kayıtlı bina inşaatının 9.2.1994 tarihinde bittiği ihtilafsız bulunduğundan sözkonusu 8 nolu bağımsız bölümün konut olarak ........ 'a devredilmesi ile ilgili olarak, bağımsız bölümlerin ........ tarafından ticari amaçla inşa edilip edilmediğinin araştırılarak, ticari amaçla inşa edildiğinin tesbit edilmesi duıumunda 2982 sayılı Kanun hükumlerinin uygulanması, ticari amaçla inşa edilmemişse 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin ilgili posizyonuna göre harca tabi tutulması gerekir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını ve sonucundan mükellefe ve Bakanlığa bilgi verilmesinı rica ederim.
 
 
Bakan a.
Daire Başkanı

 
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 7,2054
Euro 8,7969
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı