Sayı No: 2000/1
 
 
KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA İÇ GENELGE SERİ NO : 2000/1
 
Tarih 20/07/2000
Sayı B.07.0.GEL.0.65/6503-12-34769
Kapsam  
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü
ANKARA


SAYI : B.07.0.GEL.0.65/6503-12-
KONU:
KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ
CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA
İÇ GENELGE
SERİ NO: 2000/1

.......................VALİLİĞİ
(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğüne)
 
Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunun mükerrer 8/1. maddesinde “...süresi içerisinde ödeme kaydedici cihazları almayan... mükellefler adına Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yazılı özel usulsüzlük cezası kesilir.” Aynı Kanunun Mükerrer 8/2. maddesinde ise “ Maliye Bakanlığınca belirlenip açıklanan usul ve esaslara uymayan...mükellefler hakkında; her bir tespit için ayrı ayrı olmak üzere, Vergi Usul Kanununa bağlı “Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel”de yer alan birinci derece usulsüzlük cezalarının beş katı uygulanır.” denilmektedir.
Diğer taraftan, ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti olduğu halde cihaz almayıp fatura, perakende satış fişi vb. gibi belgeleri düzenleyenler ile ödeme kaydedici cihaz aldığı halde bunu vergi dairesine kaydettirip “Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha”yı almadan ödeme kaydedici cihaz fişi kesen mükelleflere, Vergi Usul Kanununun 353/2. maddesine göre özel usulsüzlük cezası uygulanmakta idi.
Bakanlığımıza intikal eden olaylardan yukarıda sayılan cezalardan Vergi Usul Kanununun 353/2. maddesine göre kesilen özel usulsüzlük cezaları hakkında, yargı mercilerinde açıklan davaların idare aleyhine sonuçlandığı ve verilen kararların mustakar hale geldiği anlaşılmaktadır.
Bu nedenle, söz konusu uygulama ile ilgili olarak idare ve yargı mercilerinin gereksiz emek, zaman ve kırtasiye kaybını önlemek için 3100 sayılı Kanuna göre ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunan mükelleflere;
a) Ödeme kaydedici cihaz almadan Vergi Usul Kanununa göre düzenledikleri fatura, perakende satış fişi
vb. gibi belgelerin,
b) Usulüne uygun olarak aldıkları cihazlarını vergi dairesine kaydettirip ödeme kaydedici cihazlara ait levhayı almadan düzenledikleri ödeme kaydedici cihaz fişlerinin,
geçersiz olduğu gerekçesi ile Vergi Usul Kanununun 353/2. maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesilmesi uygulamasından vazgeçilmesi uygun görülmüştür.
Öte yandan, cihazını süresinde almayan mükelleflere, Vergi Usul Kanununun 353/8. maddesinde yazılı özel usulsüzlük cezasının, cihazını süresinde vergi dairesine kayıt ettirip ödeme kaydedici cihazlara ait levhayı almayan mükelleflere ise Vergi Usul Kanununa bağlı “Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel”de yer alan birinci derece usulsüzlük cezalarının beş katı tutarındaki cezanın kesilmesi uygulamasına devam edileceği tabiidir.
 
Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.
 
Bakan a.
 
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 6,7695
Euro 7,6782
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı