VERGİ BARIŞI KANUNUNDA BELİRTİLEN BAŞVURU VE İLK TAKSİT ÖDEME SÜRELERİNE İLİŞKİN

Tarih  
Sayı
Kapsam  
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI : B.07.0.GEL.0.71/7103-.......................VALİLİĞİ
(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğüne)
( .................. Bölge Müdürlüğüne)
 
4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu 27.02.2003 tarih ve 25033 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun etkin uygulanabilmesi açısından alınacak tedbirlere ilişkin açıklamalar aşağıdadır.
1- 4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu'nun 21. maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri 31.03.2003 günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.
2- Otomasyonlu Vergi Dairelerinde Kanun kapsamındaki mükelleflerle ilgili olarak gerekli programlar hazırlanmaktadır. Şubat ayı TEFE artışının belli olmasını müteakip 04.03.2003 Salı gününden itibaren bu dairelerde borç dökümü alınabilecektir.
Otomasyonsuz vergi dairelerinde ise, 4811 sayılı Kanunun sağlıklı ve süratli bir şekilde uygulanması için vergi dairelerince, mükellef bazında dosyaların taranarak kesinleşmiş, kesinleşmemiş veya ihtilaflı kamu alacaklarının tespit edilerek vergi türleri itibariyle ayrı ayrı borç miktarlarının belirlenmesi gerekmektedir.
3- Diğer taraftan, 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu ile ilgili olarak müracaat eden mükellefleri aydınlatmak ve yardımcı olmak amacıyla, bağımsız vergi dairelerinde Danışma Bürosu/Danışma Masası oluşturulacaktır. İl merkezlerinde Defterdarların uygun göreceği vergi dairelerinde yeterli sayıda Vergi Denetmeni, diğer bağımsız vergi dairelerinde Müdür Yardımcısı veya Şef görevlendirilecektir. Defterdarların Vergi Denetmeni görevlendirilmesi konusundaki talepleri Gelirler Bölge Müdürlüklerince ivedilikle karşılanacaktır.
4- 2003 Mart ayı süresince; Bağımsız vergi daireleri Cumartesi ve Pazar günleri açık bulundurulacaktır. İl Defterdarları bağlı vergi dairelerinin Cumartesi ve Pazar günleri açık bulundurulması ile bağımsız ve bağlı vergi dairelerinde uygulanacak mesai saatlerinin belirlenmesi konularında yetkilidir.
Belirtilen günlerde yapılacak fazla çalışmalara katılacak personele fazla mesai ödemesi yapılacaktır.
Vergi dairelerince, belirlenen günlerde yapılacak fazla çalışmaya katılacak personel ile bu personele Defterdarlıktan destek olacak Gelir Müdürlüğü personelinin belirlenmesi ve çalışmaların koordine edilmesi İl Defterdarlıklarınca sağlanacaktır.
Tahsil edilen paraların T.C. Ziraat Bankasına yatırılması, paranın bankaya yatırılamaması halinde, ortak koruma altında bulundurulması ve Emniyet Teşkilatı ile temas kurularak, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması sağlanacaktır.
5- Mart ayı boyunca, Vergi Barışı Kanunu ile ilgili mükellef müracaatlarını cevaplandırmak üzere "189 Alo Maliye Hattı" nın hizmet vermesi sağlanacaktır. Ayrıca, Genel Müdürlüğümüz bünyesinde Vergi Barışı Kanunu ile ilgili mükellef müracaatlarını cevaplandırmak üzere normal mesai günleri 9.00-22.00 ve cumartesi -pazar günleri 09.00-18.00 saatleri arasında 0800 314 80 64- 6 Hat hizmet vermektedir.
6- Bu Kanunun uygulanması sırasında çok önemli bir zorunluluk olmadığı takdirde hizmetin aksamaması açısından personele izin verilmesi daire amirince değerlendirilecektir.
7- Merkezde Genel Müdür Yardımcısı Niyazi CANGİR başkanlığında Acil Durum Merkezi kurulmuş; ayrıca, bu Kanunun uygulaması ve uygulama sonuçlarının sürekli olarak izlenmesi amacıyla İliniz için Genel Müdürlüğümüz Daire Başkanı/Şube Müdürü ............................... görevlendirilmiştir.
8- 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu ve bu Kanunla ilgili Genel Tebliğ taslağı Genel Müdürlüğümüzün "www.gelirler.gov.tr." İnternet adresinde bulunmaktadır. Bu Kanunla ilgili sorunlara ilişkin çözümler ve gelişmeler sitemizde güncel olarak yayınlanacaktır.
9- Öte yandan, bu Kanunun uygulanmasına ilişkin mükellefleri aydınlatıcı broşürlerin basımı devam etmekte olup, Defterdarlığınıza ulaştığında denetim/yoklama ile görevli personel tarafından mükelleflere ivedilikle dağıtımı sağlanacaktır.
10- Hizmetin ifası ve mükelleflerin bilgilendirilmesinde, eksiksiz bir görev ve hizmet anlayışı ile sorunların çözümüne yardımcı olunacaktır.
Defterdarlıklarca, bu hususlarda gerekli tedbirler alınarak çalışmalar yakından izlenecektir.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
 

 
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 6,826
Euro 7,5907
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı