Vekil tayin edenin notere gelemeyecek şekilde haklı bir engelinin bulunması halinde, Noterlerin, vekaletnamede düzenleme yerini ve engelleri belirtmeleri gerekeceği hk.
Başlık Vekil tayin edenin notere gelemeyecek şekilde haklı bir engelinin bulunması halinde, Noterlerin, vekaletnamede düzenleme yerini ve engelleri belirtmeleri gerekeceği hk.
Tarih 25/01/1999
Sayı B.07.0.GEL.0.61/6109-6/2072
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH: 25.01.1999
SAYI : B.07.0.GEL.0.61/6109-6/2072
KONU : Vekil tayin edenin notere gelemeyecek şekilde haklı
bir engelinin bulunması halinde, Noterlerin, vekaletnamede
düzenleme yerini ve engelleri belirtmeleri gerekeceği hk.


TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ : 18/12/1998 gün ve Hukuk - 2575-20726 sayılı yazınız.
İlgi yazınız ve eki incelendi.

İlgi yazınızda, 9 Seri No.lu Taşıt Alım Vergisi Genel Tebliğinin A/2 maddesindeki “Vekil tayin edenin ağır hastalığı, yurtdışında veya askerlik hizmetinde bulunması, tutukluluk hali gibi” haklı bir engeli bulunanların taşıt satışına ilişkin olarak verdikleri vekaletnameler taşıt alım vergisine tabi tutulmamaktadır. Şu kadar ki vekalet verenlerin söz konusu durumlarının ilgili merciler tarafından belgelendirilmesi gerekmektedir.” denildiğinden bahisle bu engellerin ne şekilde belgelendirileceği hususunda tereddütler bulunduğu belirtilerek konu hakkında bilgi talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 1512 sayılı Noterlik Kanununun Görevin daire dışında yapılması başlıklı 83 üncü maddesinde, “Noterler, noterlik işlemlerini dairelerinde yaparlar. Şu kadar ki, işlemin dairede yapılması gecikmeye sebep olur veya başka bir zorluk arz ederse, sebebi iş kağıtlarında gösterilmek suretiyle daire dışında da işlem yapılabilir.” denilmektedir.

Bu nedenle, vekil tayin edenin notere gelemeyecek şekilde, ağır hastalık, yurtdışında veya askerlik hizmetinde bulunması, tutukluluk hali gibi haklı bir engelinin bulunması durumunda, Noterlerin, bu zorunluluklar nedeniyle vekil tayin edenin bulunduğu mahalde vekaletname düzenlemeleri halinde gidilen mahaldeki ilgili merciden de engelli durumu belgelendirmeleri, bunun mümkün olmaması halinde ise düzenledikleri vekaletnamede de (iş kağıdı) düzenleme yerini ve engelleri açıkça belirtmeleri gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
Bakan a.
Daire Başkanı
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 7,3676
Euro 8,9437
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı