Karar No: 88/13643 KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN DEĞİŞİK 24 ÜNCÜ MADDESİNE İLİŞKİN
Bakanlar Kurulu Kararları

KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN DEĞİŞİK 24 ÜNCÜ MADDESİNE İLİŞKİN

Resmi Gazete No 20035

Resmi Gazete Tarihi 30/12/1988

Karar Sayısı: 88/13643

Dar mükellefiyete tabi kurumların döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizler ile döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından yapılacak tevkifat nispetlerinin değiştirilmesi hakkında ekli "Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın 28/12/1988 tarihli ve 82231 sayılı yazısı üzerine, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun değişik 24 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 28/12/1988 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

28/12/1988 Tarihli ve 88/13643

Sayılı Karar'ın Eki

KARAR

1 – 20/12/1985 tarihli ve 85/10178 sayılı Kararnamenin eki Kararın I inci maddesinin 5 numaralı bendinin değişik (b/i) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"i) Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizler ile özel finans kurumlarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından % 10,"

2 – Bu Karar hükmü, vadesiz hesaplara ödenecek faizler ile 1/1/1989 tarihinden itibaren açılan veya vadesi bu tarihten sonra yenilen hesaplara ödenecek faizlere ve aynı şekilde açılan döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarına uygulanır.

3 – Bu Karar 1/1/1989 tarihinde yürürlüğe girer.
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 7,3841
Euro 8,9581
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı