Karar No: 2006/10177

B.K.K. No 2006/10177
Resmi Gazete Tarihi 28/03/2006
Resmi Gazete Sayısı 26122
Kapsam  
Karar Sayısı : 2006/10177
Ekli "Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 6/3/2006 tarihli ve 14777 sayılı yazısı üzerine, 29/6/2001 tarihli ve 4705 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 8/3/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
YURT DIŞINA ÇIKIŞLARDA HARÇ ALINMASINA İLİŞKİN USUL VE
ESASLAR HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KARAR


MADDE 1 _ 24/7/2001 tarihli ve 2001/2762 sayılı Kararnamenin eki "Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar"ın 4 üncü maddesinin (n) ve (r) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"n) Dini bayramlarda sınır komşusu ülkelere 3 günü geçmemek üzere seyahat edenler,
r) İhracatçı birliklerine üye olan firmalardan bir önceki yıl ihracatı 250.000 YTL'nin üzerinde olanların bir temsilcisi,"
 
MADDE 2 _ Bu Karar yayımını izleyen günde yürürlüğe girer.
 
MADDE 3 _Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanlığı yürütür.

 
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 7,3248
Euro 8,8013
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı