Genel Tebliğ 1
Kurumlar Vergisi Tebliğleri

Seri No: 1

Resmi Gazete Tarihi 03/03/1950

1. 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 18 ve geçici 4 üncü maddelerindeki esaslara uyularak, 1950 ve 1951 yıllarında uygulanacak ortalama emsal nispetleri :

A – Kara ve deniz ulaştırmaları için % 10 (yüzde on) ;

B – Hava ulaştırmaları için % 1 (yüzde bir) ;
olarak tespit ve bu Genel Tebliğin Resmî Gazete'de neşri suretiyle ilan olunmuştur.

2. Yabancı ulaştırma işlerinde vergi matrahının; yabancı ulaştırma kurumlarının, Türkiye'de elde ettikleri gayrisafi hasılatla dar mükellefiyete tabi olan gerçek kişilerin Türkiye ile yabancı memleketler arasında veya yabancı memleketlere arızî olarak yaptıkları ulaş t ırma işlerinden elde ettiklari gayrisafi hasılata, yukarıdaki maddede gösterilen emsal nispetlerinin uygulanması suretiyle tayini lazımdır.

Gereğinin bu esaslar dairesinde yapılması tamimen tebliğ ve rica olunur.
 
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 7,401
Euro 8,9797
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı