Trafik kazası sonucu hurda haline gelen araçla ticari faaliyetine devam etme imkanı kalmayan mükellefiyetinin kaldırılıp kaldırılmayacağı hk.
Başlık Trafik kazası sonucu hurda haline gelen araçla ticari faaliyetine devam etme imkanı kalmayan mükellefiyetinin kaldırılıp kaldırılmayacağı hk.
Tarih 17/12/1996
Sayı B.07.0.GEL.0.40/4006-16/60128
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH :17.12.1996
SAYI :B.07.0.GEL.0.40/4006-16/60128
KONU :Trafik kazası sonucu hurda haline
gelen araçla ticari faaliyetine devam
etme imkanı kalmayan mükellefiyetinin
kaldırılıp kaldırılmayacağı hk.
ANKARA VALİLİĞİ
(Defterdarlık: Vasıtasız V.Gelir Müdürlüğüne)


İLGİ: 4.11.1996 tarih ve B.07.4.DEF.O.06.11/GVK-12116-115/12506 sayılı yazınız.

İliniz Bala Malmüdürlüğü mükelleflerinden .......... hakkında Vergi Denetmeni .......... ve Vergi Denetmen Yardımcısı .......... tarafından düzenlenen 30.9.1996 tarih ve R-148-96-50 sayılı vergi inceleme raporunda, nakliyecilik faaliyetinde bulunan mükellefin 1.9.1994 tarihinde meydana gelen trafik kazası sonucu aracının hurda haline geldiği, söz konusu aracın üzerinde tedbir kararı bulunması nedeniyle kayıtlı olduğu trafik şube veya bürosundan hurda belgesi alamadığı belirtilmekte olup, bu şartlarda ödevlinin işini geçici bir süre durdurduğundan bahisle 1994 yılı için mükellefin tam yıl faaliyette bulunduğunun kabul edilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınai faaliyetten doğan kazançların ticari kazanç olduğu hükme bağlanmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 161'nci maddesinde "İşi bırakma", vergiye tabi olmayı gerektiren muamelelerin tamamen durdurulması ve sona ermesi olarak tanımlanmakta ve işlerin herhangi bir sebep yüzünden geçici bir süre durdurulmasının işi bırakma sayılmayacağı belirtilmektedir.

Motorlu kara taşıtları ile nakliyecilik faaliyetinde bulunan mükelleflerin çeşitli nedenlerle ticari faaliyetlerine devam etme imkanlarının kalmaması nedeniyle işi bırakma bildirmelerinde bulunmaları halinde aşağıdaki açıklamalara göre işlem yapılacaktır.

Mükelleflerin nakliyecilik faaliyetinde kullandıkları arabaların hurdaya çıkarılması veya çalınması gibi nedenlerle işi bırakma bildirmelerinde bulunmaları halinde, nakliyecilik faaliyetine devam etme imkanlarının kalmadığını, ilgili trafik şube veya bürolarından alacakları aracın hurdaya ayrıldığını veya çalındığını tespit eden belgelerle tevsik etmeleri gerekmektedir.

Ticari faaliyetine devam etme imkanı kalmayan mükelleflerin bu durumlarını yukarıda açıklandığı şekilde tevsik etmek suretiyle işi bırakma bildiriminde bulunmaları halinde, söz konusu araçlarla ticari faaliyetlerine devam etme imkanının kalmadığı tarih itibariyle mükellefiyetleri kaldırılacaktır.

Ayrıca, ticari faaliyete devam etme imkanının kalmadığının bu belgeler dışında, ilgili diğer resmi daire ve kuruluşlardan alınan belgelerle tevsik edilmesi veya yaptırılacak incelemelerle tereddüte yer bırakmayacak şekilde tespit edilmesi halinde de faaliyete devam etme imkanının kalmadığı tarih itibariyle mükellefiyetin kaldırılması gerekmektedir.

Bu açıklamalar çerçevesinde, üzerinde tedbir kararı bulunması nedeniyle hurda belgesi alınamayan araçla ilgili olarak aracın çalışamaz durumda bulunduğunun diğer resmi daire veya kuruluşlardan alınacak belgelerle tevsik edilmesi veya yaptırılacak incelemelerle bu durumun tereddüte yer bırakmayacak şekilde tespit edilmesi halinde, mükellefin bu araçla ticari faaliyetine devam etme imkanının kalmadığı tarih itibariyle mükellefiyetinin kaldırılması ve hayat standardı esasının da buna göre değerlendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıdaki açıklamalar da göz önünde bulundurularak, ödevlinin durumunun bir kez daha değerlendirilmesi ve yapılan işlem sonucundan Bakanlığımıza bilgi verilmesini rica ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı
 
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 8,0875
Euro 9,6732
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı