Karar No: 7 2002 yılında doğal gaz safi satış hasılatı tutarından alınacak katılma payına ilişkin
(29 Aralık 2001 tarihli ve 24625 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
 
 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı
 
Karar No: 7                                                                                    Karar Tarihi: 27/12/2001
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/12/2001 tarihli toplantısında, 2002 yılında doğal gaz safi satış hasılatı tutarından alınacak katılma payına ilişkin aşağıdaki Karar alınmıştır:
Madde 1- a) 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 10 uncu maddesinin 4646 sayılı Kanunla değişik (B) fıkrasının (a) bendi uyarınca, doğal gaz lisans ve sertifikası sahibi tüzel kişilerden 2002 yılında yıllık faaliyet dönemine ilişkin olarak düzenleyecekleri gelir tablolarında yer alan safi satış hasılatı tutarından alınacak katılma payı oranı %0.2 (bindeiki) olarak belirlenmiştir.
b) 2002 yılı içerisinde doğal gaz lisans ve sertifikası alan tüzel kişiler, lisans ve sertifika aldıkları tarihten yıl sonuna kadar geçen süreye isabet eden oranda katılma payı öderler.
c) Doğal gaz lisans ve sertifikası sahibi tüzel kişiler, 2002 yılına ait katılma paylarını en geç 31 Mart 2003 tarihine kadar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu hesabına yatırırlar.
Madde 2- Bu Karar 01/01/2002 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3- Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu yürütür.
 
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 7,3676
Euro 8,9437
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı