Sirküler/1 Bilanço ve Gelir Tabloları
Damga Vergisi Sirküleri
  
Tarih: 22/12/2003
Sayı: DV-1/2003-1/Bilanço ve Gelir Tabloları-1
Konu: Bilanço ve Gelir Tabloları
İlgili olduğu maddeler : Damga Vergisi Kanunu Madde 1, 4, 6 ve Kanuna ekli (1) sayılı tablonun III/2-d/1, 2 ve 3 üncü fıkraları.
 
1- Giriş 
 
Mükelleflerce beyanname ekinde verilen bilanço ve gelir tablolarında Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri uyarınca cari dönem sütunu yanında önceki dönem sütunlarının da doldurulması sebebiyle her dönem için ayrı ayrı damga vergisi alınıp alınmayacağı hususu bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
 
2-Yasal Düzenleme
 
488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde bir kağıdın vergiye tabi tutulma koşullarına, 4 üncü maddesinde, verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağına, 6 ncı maddesinde bir kağıtta birbirine bağlı ya da birbirinden ayrı akit veya işlem bulunması halinde ne şekilde vergilendirileceğine, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun III/2-d/1, 2 ve 3 üncü fıkralarında da bilanço, kar ve zarar cetvelleri ile işletme hesabı hulasalarına uygulanacak maktu damga vergisi miktarlarına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Madde metinleri aşağıdaki gibidir.
 
Madde 1- Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga Vergisine tabidir.
 
Bu Kanundaki kağıtlar terimi, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeleri ifade eder.
 
Madde 4- Bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılır ve buna göre tabloda yazılı vergisi bulunur.
 
Madde 6- Bir kağıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde bunların her birinden ayrı ayrı vergi alınır.
 
Bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde Damga Vergisi, en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınır.
 
Damga Vergisi Kanununa Ekli Tablolar (1) Sayılı Tablo
 
III.Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar:
 
2.Ticari belgeler:
 
d) Bilançolar ve işletme hesabı hulasaları (Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilenler): 1. Bilançolar ( 9.630.000 TL.)
 
2. Kar ve zarar cetvelleri (4.640.000 TL.)
 
3. İşletme hesabı hulasaları (4.640.000 TL.)
 
3- Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği Uygunluk Sağlamak Amacıyla Doldurulan ve Cari Dönem ile Önceki Dönem Bilgilerini de İçeren Bilanço ve Gelir Tablolarının Vergilendirilmesi
 
Mükelleflerce beyanname ekinde verilen bilanço ve gelir tablolarının önceki dönem sütunlarının doldurulmasının Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ile getirilen bir zorunluluk olduğu dikkate alındığında cari dönem ile birlikte önceki dönem sütunları da doldurulan mali tabloların birbirine bağlı bir işlem kabul edilerek 2004 yılından itibaren tek bir tablo olarak damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Kemal UNAKITAN
Maliye Bakanı
 
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 7,3676
Euro 8,9437
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı