2001/1
Tarih: 02/01/2001

Sayı B.07.0.GEL.0.57/5773-01

Kapsam

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü


SAYI : B.07.0.GEL.0.57/5773-

KONU :

KATMA DEĞER VERGİSİ İÇ GENELGESİ

SIRA NO: 2001/1

...........................VALİLİĞİNE
(Defterdarlık:Gelir Müdürlüğü)

.......................GELİRLER BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Gümrük Beyannamelerinin teyidi konusunda 77 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde 1.12.2000 tarihli ve 24247 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. yapılan düzenleme ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek görülmüştür.

Yeminli mali müşavir tasdik raporlarında ilgili gümrük idaresinden yazılı olarak alınmış teyitlerin tasdikli örneklerinin bulunması halinde, ihtiyaç duyulmadığı sürece vergi dairesince ayrıca teyit alınmayacaktır.

Dış ticaret sermaye şirketlerinin indirimli teminat uygulanan iade taleplerinde vergi dairesince gümrük beyannamelerinin teyidi bulunmaksızın iade yapılabilecek, normal veya yükseltilmiş teminat uygulanan iade talepleri ise teyit alınmadan yerine getirilmeyecektir.

Sektörel dış ticaret şirketlerinin indirimli teminat karşılığı iade talepleri bir önceki döneme ait teyit alınmış olmak şartıyla iade talep edilen ihracata ait gümrük beyannamesinin teyidi beklenilmeden yerine getirilebilecektir. Normal veya yükseltilmiş teminat karşılığı iade talepleri ise teyit gerçekleşmeden yerine getirilmeyecektir.

Diğer mükelleflerin iade taleplerinde teyit alınmadan işlem yapılmayacaktır.

Teyit, vergi dairelerince bir yazı ile doğrudan ilgili gümrük idaresinden istenilmek ve gümrük idaresince de doğrudan vergi dairesine cevap verilmek suretiyle yerine getirilecektir.

Tecil-terkin uygulamasına göre işlem yapılan ihraç kaydıyla teslimlerde ibraz edilen gümrük beyannamesinin teyidi ihracatçının vergi dairesinden alınacaktır.

Mükelleflerin ibraz ettiği gümrük beyannamelerinin teyidi gerçekleşen kısmına isabet eden tutarların kısmen iadesi mümkündür.

Gümrük beyannamelerinin teyidi konusunda 77 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ve bu Tebliğde yapılan düzenlemeler, bugüne kadar gerçekleştirilmemiş tüm iade talepleri için geçerlidir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yerine getirilmesinin sağlanmasını rica ederim.

Bakan a.
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 7,401
Euro 8,9797
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı