2005/1
Kurumlar Vergisi İç Genelgesi (2005/1)

Seri No: 2005/1
Tarihi: 15.2.2005
Sayısı: B.07.0.GEL.0.50
/5031-47/725

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI : B.07.0.GEL.0.50/5031-47/7251
KONU:

KURUMLAR VERGİSİ İÇ GENELGESİ
SERİ NO: 2005/1

..................VALİLİĞİNE
(Defterdarlık:Gelir Müdürlüğü)

Bilindiği üzere, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununda 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile yapılan düzenlemelere ilişkin vergisel uygulamalar 85 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmış bulunmaktadır.

Söz konusu Tebliğin “2.3. İmalat Faaliyetlerine Uygulanacak İstisna” bölümünde, Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerin imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançlara ilişkin istisna uygulaması açısından,

- Bölgelerde “imalat” faaliyetinde bulunmak üzere almış oldukları ruhsatın bir örneğini,

- Sanayi sicil belgesi ve kapasite raporunun bir örneğini,

- İmalat faaliyetinde kullanılacak araç parkını gösteren bir listeyi,
yeni mükellefiyet tesis ettirenler mükellefiyet tesisinde, halen serbest bölgelerde faaliyete devam edenler 2004 yılı sonuna kadar, durum değişikliklerinde ise (yeni bir alanda imalata başlayacak mükelleflerin bu durumu ruhsatlarına işlettirdikten sonra) değişikliği müteakip verecekleri ilk geçici vergi beyannamesi ekinde, ilgili vergi dairesine vermeleri gerektiği belirtilmiştir. Öte yandan, 07/01/2005 tarih ve KVK-13/2005-1/Serbest Bölgeler Uygulaması-1 sayılı Kurumlar Vergisi Sirküleri/13 ile yurtdışında yerleşik ve Türkiye’de ticaret sicili kaydı bulunmayan firmaların sanayi sicil belgesi ve kapasite raporu almada karşılaştıkları sorunlar nedeniyle bu mükelleflerin, faaliyette bulundukları serbest bölge müdürlüklerinden alacakları ve “serbest bölgedeki işyerinde imalat faaliyetinde bulunduklarına ilişkin” bir yazıyı verecekleri ilk geçici vergi beyannamesi ekinde bağlı oldukları vergi dairesine vermeleri yeterli görülmüştür.

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, serbest bölgelerde faaliyet gösteren diğer mükelleflerin de sanayi sicil belgesi ve kapasite raporu almakta sorunlarla karşılaştıkları anlaşılmaktadır.

Bu nedenle, bağlı bulundukları vergi dairesince mükelleflerden, söz konusu belgeleri almak için ilgili makamlara müracaat edildiği ancak işlemlerin henüz sonuçlanmaması nedeniyle 31/12/2004 tarihine kadar ibraz edilemediği yönünde bir bildirim alınması kaydıyla, mükelleflerin belgeleri 2004 vergilendirme dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği ayın sonuna kadar ilgili vergi dairesine ibrazı uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Bakan a.
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 6,7598
Euro 7,5814
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı