1. Mevzu ve Mükellef
TAŞIT ALIM VERGİSİ
 
 
 
Mevzu ve Mükellef
Madde No 1
Kapsam  
(2346 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle değişen madde)
Bu Kanunun 4, 5 ve 6'ncı maddelerinde yazılı taşıtların;
a) Her ne şekilde olursa olsun iktisap edilmesi, (Mülkiyeti muhafaza kaydiyle veya sair akitlere göre iktisaplar dahil; anabayi, bayi, bölge bayii, yetkili satıcı ve acentelerle, Maliye Bakanlığınca bu nitelikte oldukları tespit edilenlerin, yalnızca satmak üzere iktisap ettikleri plakasız taşıtlarla, veraset yoluyla intikaller hariç),
b) Yurt dışında iktisap edilerek Türkiye'ye ithal edilmesi,
c) Vekaletname ile tasarruf hakkının devralınması,
Taşıt Alım Vergisine tabidir.
Taşıt Alım Vergisinin mükellefi, bu Kanunun 4, 5 ve 6'ncı maddelerinde yazılı taşıtları, yukarıda belirtilen şekilde, iktisap eden, yurt dışında iktisap ederek Türkiye'ye ithal eden veya bunların tasarruf hakkını devralan gerçek veya tüzel kişilerdir.


 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 6,8545
Euro 7,6998
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı