Beyannamelerin tasdik ettirilmesi hk.
Başlık Beyannamelerin tasdik ettirilmesi hk.
Tarih 16/01/2001
Sayı B.07.0.GEL.0.32/3224-2177/2562
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü


TARİH : 16.01.2001
SAYI : B.07.0.GEL.0.32/3224-2177/2562
KONU : Beyannamelerin tasdik ettirilmesi hk.
 
ANKARA VALİLİĞİ
(Defterdarlık : Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğüne)


İLGİ : a) 15.12.1999 gün ve 11/KV-98-35-177-34/10826 sayılı.
b) 02.10.2000 gün ve 11/KV-98-35-177-34/7296 sayılı yazılarınız.
İlgide kayıtlı yazınızda, İliniz ..... mükelleflerinden ..... Ltd. Şti.’nin net satışları toplamı ve-veya aktif toplamı 4 Sıra Nolu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğde belirtilen büyüklükleri aştığı halde beyannamelerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettirmediği belirtilerek, inceleme talep edilmektedir.

18 Sıra Nolu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinin konu ile ilgili I/A ayrımında “Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi (tasfiye, birleşme ve devir beyannameleri dahil) vermek durumunda mükellefler, söz konusu beyannameler ile bunlara ekli mali tablolarını ve bildirimlerini diledikleri takdirde yeminli mali müşavirlere tasdik ettirebilirler” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm uyarınca, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi vermek durumunda olan mükelleflerin söz konusu beyannameler ile bunlara ekli mali tablolarını ve bildirimlerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettirme zorunlulukları bulunmamaktadır.

Ayrıca, 4 Sıra Nolu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ’de de net satışları toplamı ve/veya aktif toplamı Tebliğ’de belirtilen büyükleri aşan mükelleflerin diledikleri takdirde, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ile eklerini 18 Sıra Nolu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğleri hükümleri çerçevesinde yeminli mali müşavirlere tasdik ettirebilecekleri vurgulanmıştır.

Beyannamelerin tasdik ettirlmesi isteğe bağlı olduğundan, aktif toplamı ve/veya net satışlar toplamı sözkonusu Genel Tebliğde belirtilen hadleri aşan mükelleflerin yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettirmemeleri halinde sadece bu eylemlerinden ötürü yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 6,7939
Euro 7,579
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı